http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Kreatywne ferie

W Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, z inicjatywy nauczycieli przedmiotów zawodowych Joanny Prawniczak, Ewy Helik i Magdaleny Różak, odbyły się dwudniowe warsztaty z projektowania ogrodów dla uczniów szkół podstawowych.

Praktyki w Andaluzji

Kolejna grupa 25 uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie kształcących się w zawodach technik geodeta oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami wyjechała na 3-tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii.

Dariusz Banicki powraca...

Dariusz Banicki otrzymał rekomendację komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20.

Małe ale pyszne!

Po raz kolejny odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez szefa kuchni „U leniwej Danuty” - Łukasza Durę. Mistrz z zamiłowaniem przekazuje tajniki swojego warsztatu młodym adeptom sztuki kulinarnej. Niewielu jest bowiem specjalistów którzy nieodpłatnie chcieliby poświęcać swój czas na dzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi z innymi.

Uczniowie pomagają niepełnosprawnym

Wiosna to czas kiedy wykonuje się prace porządkowe i nowe nasadzenia w parkach i ogrodach. Wzorem lat ubiegłych uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka o kierunku Architektura Krajobrazu sadzili i pielęgnowali zieleń na terenie należącym do Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk” w Dębnicy.

„Stawiam na wołowinę”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie uczestniczyli w ciekawym projekcie informacyjno – szkoleniowym z zakresu jakości mięsa wołowego skierowanym do uczniów szkół gastronomicznych pt. ,,Stawiam na wołowinę”- III edycja. Pomysłodawcą, koordynatorem powyższego projektu jest Związek ,,Polskie Mięso”. Zrzeszenie kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Subskrybuj to źródło RSS