http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Panie Radny Jaromirze Dziel, ja też nie wierzę!!!

Wyróżniony Panie Radny Jaromirze Dziel, ja też nie wierzę!!!

Nie mogę obojętnie słuchać nagrań z Rady Powiatu, nie potrafię obojętnie czytać tekstów o Szpitalu i to tylko dlatego, że ten Szpital nie jest mi obojętny. Nie był mi obojętny nigdy od czasu kiedy 30 lat temu rozpoczęłam tam pracę. Chcę by ten Szpital powstał, by oddział dziecięcy stał się oddziałem przyjaznym dziecku i matce, by szpitalny wystrój rodem z głębokiego PRL odszedł w niebyt. Nie chcę by Szpital był przedmiotem jałowych dyskusji zwłaszcza ludzi którzy poza krytyką nic dla tego Szpitala nie zrobili.


W odniesieniu do artykułu "Nie wierzę – Radny Dziel o Szpitalu" zabieram głos pozwalając sobie na polemikę z jego treściami.

1. Miało być w październiku – miało, ale....Poprzedniej ekipie zabrakło 3-4 miesięcy aby dokończyć I etap za pieniądze które na ten cel zostały zabezpieczone i to bez udziału Pańskiej Partii i Pańskiej Koalicji. Te 3-4 miesiące można w prosty sposób przełożyć na czas w 2015 roku w którym podczas przetargu na projekt mała firma której jedynym "doświadczeniem" w projektowaniu bloków operacyjnych był remont "toalety i brudownika" składała odwołanie do KIO a KIO (chyba zachowując jakąś "polityczną" lojalność wobec tej kiepskiej firmy procedurę przeciągnęła tak, że szpital właśnie wtedy stracił 4 miesiące). Następne niespodzianki opóźniające budowę odkryte były przy fundamentach i pod nimi już w trakcie budowy. Informacja o tym była przekazywana wielokrotnie lekarzom, Radzie Społecznej, Radzie Powiatu. DODATKOWO włączono do I etapu SOR i lądowisko - czego nie było w pierwotnym harmonogramie i wykonawca dodatkowo podjął się tych prac. No i nie trzeba być specjalistą "budowy wszystkiego" aby wiedzieć, że naprawa jest dłuższa niż budowanie od podstaw. Ale najważniejsze, że ten etap się dzieje i są na to pieniądze (nieprawdą była informacja Pani Wicestarosty Jung o jakimkolwiek zagrożeniu dotacji 5,7 mln). No i na podsumowanie – pytanie: opóźnienie 5 miesiący dla inwestycji "realizowanej" od 2009 roku chyba nie jest duże???

2. Mam wrażenie i odczucie - bo oczywiście pewności mieć nie mogę, że pewien ciąg zdarzeń nie jest przypadkowy i wydaje się być kontynuacją dążeń do prywatyzacji szpitala podjętych  w latach  2012 - 2014. Oczywiście teraz dzika prywatyzacja szpitali ustawowo nie wchodzi w grę, ale pomysł aby przekształcić szpital (bo zadłużony – zresztą nie bardziej niż wiele innych w Polsce i na poziomie porównywalnym z 2014) został bardziej twórczo rozwinięty. Przecież można dokonać 2 przekształceń - Szpitala i Rozbudowy. Powstaną 2 spółki (z 2 prezesami, 4 wiceprezesami i pewnie wieloosobowymi radami nadzorczymi).

3. Jest to niemożliwe aby zabranie dofinansowania Muzeum w Toruniu miało stać się źródłem pieniędzy na rozbudowę Szpitala w Gnieźnie – bo takiej propozycji nie składali poseł Arndt i posłanka Henig – Kloska.
   Tutaj należy przedstawić inicjatywę posłów Arndt i Henig-Kloska: jest to poprawka numer    265: źródło finansowania: część 81 Budżetu Państwa – rezerwa ogólna – zmniejszenie    wydatków o kwotę 10 mln zł (rozdział 75817, wydatki bieżące jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowej pod nazwą "Budowa Szpitala Powiatowego w Gnieźnie, Szpitala Pomnika Chrztu Polski" (rozdział 85195, wydatki majątkowe). Poprawka ta dotyczy chyba jakiegoś innego zadania? Bo rozbudowa  Szpitala w Gnieźnie jest zadaniem publicznym pod nazwą "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych". Kto jak kto ale chyba Pani Poseł Henig Kloska powinna znać nazwę przedsięwzięcia, które od pół roku tak dogłębnie bada i krytykuje. Posłowie Arndt i Henig-Kloska źle nazwali zadanie, co w  praktyce pewnie uniemożliwi uzyskanie środków. A jak Pan skomentuje fakt niezłożenia przez starostę Gruszczyńskiego wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dotację 10 mln złotych?  Brak tego wniosku był przyczyną negatywnego zaopiniowania przez Zarząd Województwa poprawki Klubu Radnych PiS do budżetu województwa przewidującej przeznaczenie 10 mln zł na drugi etap rozbudowy naszego Szpitala. Nalegam, aby Pan przekonał Starostę Gruszczyńskiego do pilnego złożenia wniosku o dotację, tak aby na sesji Sejmiku w dniu 28 stycznia mogła zostać przyjęta poprawka Radnych PiS.    
            
4. Ustawa o Działalności leczniczej wprowadza możliwości finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanej poprzez wprowadzenie zmian do ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - polegających na wprowadzeniu w dodawanych do ww. ustawy art. 9a i 9b możliwości finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. Z tej możliwości może skorzystać zarówno Starostwo jak i Miasto (obie jednostki silne siłą Koalicji). Miasto i Starostwo mogłyby wykupić dla mieszkańców część świadczeń zdrowotnych i równocześnie te same pieniądze przeznaczyć na inwestycję. Budżet Miasta i Powiatu razem wziętych jest naprawdę wielki ale i potrzeba Szpitala dla Mieszańców Powiatui Miasta  jest też wielka (chociaż w stosunku do budżetów Powiatu i Miasta to mały procent).  i z pewnością można wyasygnować stosunkowo niewielkie kwoty na ten cel - potrzeba tylko dobrej woli Pana Koalicji. Po zakończeniu rozbudowy szpital pozostanie szpitalem publicznym a wysiłek finansowania rozbudowy stanie się historyczny.

5. Nie zaprzeczy Pan, że koszty Gnieźnieńskiego Szpitala zawierają jeden element o którym nikt nie mówi zarzucając ostatniej dyrekcji niegospodarność. Pan wie, że podwójna lokalizacja szpitala generuje olbrzymie koszty tylko poprzez konieczność podwajania struktur i transportów. Żaden inny szpital powiatowy nie musi się borykać z takim problemem podwójnej - a właściwie potrójnej lokalizacji. Czy to też "rozpasanie nad miarę" i wina poprzedniej dyrekcji, że stworzyła plan funkcjonalno - użytkowy który zakładał docelowo jedną lokalizację szpitala. Czy to jst własnie "szpital na bogato"? Proszę przedstawić Radnym dane ile będzie kosztował marszałkowski Szpital Dziecięcy w Poznaniu  Czy to jest na wyrost, czy Gniezno nie zasługuje na Szpital bez drewnianych stropów? Dług Szpitala w Gnieźnie jest porównywalny z długami innych szpitali powiatowych, które  nie maja takich problemów jak podwójna lokalizacja i równoczesne prowadzenie inwestycji.

6. Wziął Pan udział w głosowaniu "za" - nad poprawką budżetową zgłoszoną przez PO, nie zaprotestował Pan przeciw niepoddaniu głosowaniu poprawki PIS która wskazywała skąd szybko wziąć pieniądze na II etap i w ten sposób zatrzymać obecnego wykonawcę. Wyłonienie nowego wykonawcy będzie droższe i wydłuży czas realizacji zadania. To samorządy powinny finansowac swoje inwestycje a dodatkowe pieniądze można pozyskiwac z różnych źródeł co skutecznie udało się poprzedniej dyrekcji i poprzedniemu Zarządowi.

7. To nieprawda, ze dyrekcja porzuciła Szpital. Gdyby "Ktoś" publicznie dyskredytował Pana pracę w szpitalu, wysyłał do Pana listy z zakazami podejmowania decyzji, opisywał Pana "niekompetencje" w mediach - uważałby Pan, że jest możliwa dalsza wzajemna współpraca, która powinna i musi opierać się na zaufaniu? Dlaczego Pan na Radzie Powiatu nie poruszył wątku działań Pani Wicestarosty Jung wobec pracy pana Dopierały które ostatecznie spowodowały, że dyrektor Dopierała, planujący początkowo pozostanie w szpitalu - przynajmniej do czasu zakończenia I etapu - ostatecznie podjął decyzję aby dalej z tym Zarządem nie współpracować?

8. Oczekuję, że na następnej Radzie Powiatu, razem z wszystkimi kolegami Lekarzami- Radnymi zgłosi Pan do dyskusji jako "Zagrożenie życia i zdrowia Mieszkańców" przedstawiony na naradzie ordynatorów projekt likwidacji ciągu dyżurowego anestezjologicznego zabezpieczającego dotychczas  transporty międzyszpitalne chorych w stanie zagrożenia życia. Projekt przedstawił pan dyrektor Bembnista oczywiście w ramach zgłaszanych przez Panią Poseł Hennig Kloska koniecznych działań oszczędnościowych. Tylko, że to ostatecznie lekarze dyżurni będą się podpisywać pod zleceniami na transport chorych, a nie Dyrektor Bembnista, Dyrektor Ogrodowicz czy Pani Poseł i tylko lekarze będą odpowiadać za taką decyzję, którą im narzucono. Nie wpłynie to dobrze na obsadzanie ciągów dyżurowych na oddziałach szpitalnych. Jaki jest słynny czas dojazdu karetki ze stacji w Poznaniu do Gniezna, zabranie pacjenta i powtórny dojazd - najczęściej też do Poznania???

9. Ja udowodniłam, że mi na tym Szpitalu zależy, teraz kolej na Pana!

Ewa Jachimczyk

27 komentarzy

 • inteligent
  inteligent poniedziałek, 21, styczeń 2019 19:26 Link do komentarza Raportuj

  wstyd - brak autorefleksji i zdolności do samokrytyki.A czytam już trzeci raz ten tekst powyżej i za nic treści konstruktywnej znależc nie mogę.

 • Jacek
  Jacek środa, 16, styczeń 2019 22:29 Link do komentarza Raportuj

  Poprzez ten artykuł większość mieszkańców dowie się ile to rządząca naszym powiatem Koalicja Obywatelska, posłowie z Platformy i Nowoczesnej jak również reprezentujący te partie Starosta Gnieźnieński wkładają wysiłku i zaangażowania w kontynuację rozbudowy naszego szpitala.
  Z pewnością w kolejnych wyborach okazaliby im swoją wdzięczność.
  Pani Ewo dziękuję za Pani determinację, za to że opisała Pani fakty o których przeciętny Kowalski nigdy by się nie dowiedział. W pełni rozumiem Pani rozgoryczenie. Jak widać dla niektórych ważniejsze są interesy partyjne i sama chęć posiadania władzy, a nie podejmowania zdecydowanych działań na rzecz zdrowia i życia szarego człowieka.
  Pani doktor składam wyrazy szacunku.Jest Pani wieloletnim pracownikiem szpitala znającym jego potrzeby, znanym w naszym regionie specjalistą, który swoim działaniem zawsze udowadnia że najważniejsze jest życie drugiego człowieka , udowadnia Pani tym samym że wybór jej osoby do Zarządu ZOZ-u w Gnieźnie nie był przypadkowy.
  Pozdrawiam.

 • argonauta
  argonauta środa, 16, styczeń 2019 19:37 Link do komentarza Raportuj

  A ile mianowicie Zarząd miłościwie panujący do 2014 ZOSTAWIŁ i komu ?????. I na co ?????

 • Tezeusz
  Tezeusz środa, 16, styczeń 2019 16:36 Link do komentarza Raportuj

  Taaaaa. ..obecna koalicja ma kupę kasy bo jej Tarczynska i poprzedni zarząd zostawili , ale na złość wszystkim zastopowali budowę i specjalnie nie budują szpitala żeby poseł Dolata mógł przeprowadzac swoje konferencje prasowe , na których się chelpi. Nienawidzą tez społeczeństwa i za cel postawili sobie nie wybudować tego szpitala , wszystko po to , żeby udowodnić że po ucieczce Bestwiny ino rozpacz pozostała. Dziel tez wszystko zrobi żeby szpital nie powstał. No bo taki już jest i mu nie zależy. No , zależy mu na tym żeby była ruina.No bo nowa władza taka jest. Bez geniuszy z pisu ani rusz.
  Czy was ta logika ludzie nie zastanawia???? Oczywiste jest ze kasy nie ma bo jej poprzednia władza nie zostawiła. I taka jest naga prawda. Ale wy wolicie słuchać spiskowych pisowskich teorii , które przykrywaja nieudolność i nieudacznictwo pisowskie.

 • Maria
  Maria środa, 16, styczeń 2019 12:44 Link do komentarza Raportuj

  Nasuwają się pytania : Czy byłaby kontynuowana budowa szpitala przez poprzednie kierownictwo szpitala ,gdyby w powiecie rządziła poprzednia koalicja ? Dlaczego nie ma kontynuacji budowy przez obecnie rządzacych w powiecie ?

 • prawnik
  prawnik środa, 16, styczeń 2019 11:13 Link do komentarza Raportuj

  Dajcie spokój z tymi peanami. Jeszcze trochę czasu i zobaczymy......

 • ze szpitala
  ze szpitala środa, 16, styczeń 2019 09:41 Link do komentarza Raportuj

  W szpitalu widzimy co trzeba, jest chyba naturalne, ze doktor Jachimczyk ma prawo oczekiwać (tak jak inni w tym Szpitalu) , ze doktor Dziel przejmie reprezentację dóbr tego szpitala na forum publicznym i będzie przeciw powstaniu spółki.

 • Adsz
  Adsz wtorek, 15, styczeń 2019 23:14 Link do komentarza Raportuj

  Myślę że każdy widział postępy..
  Łatwo jest krytykować
  .gorzej coś zrobić ...dr Jachimczyk dała dla tego szpitala z siebie 100%

 • Ola
  Ola wtorek, 15, styczeń 2019 22:00 Link do komentarza Raportuj

  zalosne te pani liściki

 • Monika Zygmunt
  Monika Zygmunt wtorek, 15, styczeń 2019 19:02 Link do komentarza Raportuj

  W pełni zgadzam się z tym co napisała Pani doktor. Włożyła wiele serca w działalność tego szpitala. Zawsze kierowała się jego dobrym interesem. Dzięki jej stanowczości i zaangażowaniu pacjenci mogli zawsze czuć się bezpiecznie. Uważam że nikt nie zrobił i dla szpitala więcej niż Pani.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.