Raportuj komentarz

"Dzisiaj się deklaruję, że chcę zostać na pięć lat – mówi Piotr Gruszczyński." .... na 5 lat ?
Co znaczy "mocno przecinam" ?
Dlaczego Gruszczyński nie mów jaki jest powód, że odchodzi z funkcją dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu????
Czy etycznym jest fakt, że z-cą starosty będzie członek rodziny Gruszczyńskiego ?