Raportuj komentarz

To ta dama do odwołania jeszcze robi konferencje?