http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Nowe perspektywy dla wsi

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa ponad 200 sołtysów. Ich możliwości występowania po unijne środki są raczej żadne, ale to może się zmienić. Czy takie osoby mają szansę stania się aktywnymi inspiratorami lokalnych inicjatyw, które da się sfinansuje ze środków zewnętrznych?

Trzy spotkania dla rolników

W przede dniach wiosny są planowane trzy ważne wydarzenia adresowane do rolników z powiatu gnieźnieńskiego. Jakie tematy będą omawiane tym razem podczas tych spotkań? O tym dziś informują organizatorzy tych przedsięwzięć.

Rolnicy nie zawiedli!

Tego typu spotkania organizowane są pod hasłem „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Jej celem jest przybliżanie rolnikom, wchodzących w życie zmian, za którymi właściciele gospodarstw nie zawsze potrafią nadążyć.

Produkcja zwierzęca tylko z polskim białkiem?

Blisko 65 osób - rolników z powiatu gnieźnieńskiego oraz uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wincentego Witosa, gdzie są klasy o profilu rolniczym – uczestniczyło w sesji naukowej na temat nowych możliwości w polskim rolnictwie. Dyskusję zorganizowano przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tematem dominującym była kwestia produkcji białka roślinnego w Polsce.

„Rolnicy mają wiele uwag”

Kolejne spotkanie przygotowano dla rolników z obszaru powiatu gnieźnieńskiego. To wspólna inicjatywa instytucji rolniczych, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Pomoru świń nie ma, ale alarm należy podnieść

Co prawda w powiecie gnieźnieńskim, ani też w województwie wielkopolskim i ościennych nie stwierdzono dotąd ani jednego przypadku zachorowania na wirus ASF, to jednak postanowiono w obliczu zagrożenia zwołać przedstawicieli władz i służb samorządowych, by wszystkim przedstawić istotę problemu.

„Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego” - projekt zakończony

W gminie Kiszkowo, zakończył się właśnie projekt „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego”, który był podzielony na 3 połączone ze sobą bloki tematyczne, a każdy z nich przedstawiany w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat ptaków krajobrazu rolniczego, ich występowania, biologii, zagrożeń ze strony człowieka oraz możliwości ochrony.

Subskrybuj to źródło RSS