http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Poszkodowani przez suszę – jak uzyskać pomoc finansową?

Wyróżniony Poszkodowani przez suszę – jak uzyskać pomoc finansową?

Miasto Gniezno – za naszym pośrednictwem – przekazuje informację dotyczącą składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą.


W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określone zostały zasady udzielania przez Agencję pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

- Producenci rolni do 30 września 2015 mogą składać w biurach powiatowych  ARiMR wnioski o pomoc. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy składanego w biurach powiatowych ARiMR nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę – informuje Anna Dzionek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole, potwierdzającą wystąpienie szkody.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.