http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

500 plus dla emerytów. Od października nowe świadczenie

Wyróżniony 500 plus dla emerytów. Od października nowe świadczenie

- Od 1 października wchodzi w życie nowa ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadania niezdolności do samodzielnej egzystencji to dwa podstawowe warunki otrzymania nowej formy wsparcia - informuje Łukasz Grabowski, zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu.


- Wnioski należy składać do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS). Należy podkreślić jednak, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia wraz z innymi finansowanymi ze środków publicznych (nie dot. świadczeń jednorazowych) oraz zagranicznymi świadczeniami emerytalno-rentowymi, z uwzględnieniem wyłączeń o których mówi ustawa nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie – dodaje Ł. Grabowski.

Do świadczenia uzupełniającego upoważnione są osoby które mieszkają w Polsce i mają ukończone 18 lat a ich niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowych. Należy jednak pamiętać, że posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie daje podstaw do przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego.  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie rozpatrywanie wniosków od 1 października. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce świadczenia. Wnioski można pobrać również w placówkach terenowych KRUS.

- Emeryci i renciści, którzy nie mają orzeczenia o niepełnosprawności mogą wystąpić do KRUS-u o skierowanie na badanie przez lekarza rzeczoznawcę lub komisję lekarską. Należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego – informuje Łukasz Grabowski.

Dodatkowo osoba starająca się o świadczenie musi złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń wskazując nazwę organu przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.