Logo
Wydrukuj tę stronę

„Poznajemy swoją Małą Ojczyznę”

Wyróżniony „Poznajemy swoją Małą Ojczyznę”

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego po raz 24 organizuje dla młodzieży szkolnej gminy Niechanowo Konkurs Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”.


Tegoroczną edycję konkursu Stowarzyszenie organizuje we współpracy z Urzędem Gminy Niechanowo, Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jarząbkowie, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Gminy Niechanowo.

W eliminacjach szkolnych w szkołach podstawowych w Niechanowie i Jarząbkowie oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie wzięło udział 330 uczniów. Proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów najwięcej w eliminacjach szkolnych uczestniczyło uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie. Placówka ta otrzyma w czasie finału specjalne wyróżnienie Puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego.

- Półfinał konkursu, w którym uczestniczyło 79 uczniów odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 20 pytań testowych dotyczących historii i współczesności „różanej” gminy, lokalnych bohaterów walk o niepodległość oraz znajomości funkcjonowania samorządu. Jury na półfinale konkursu to nauczyciele i opiekunowie z poszczególnych placówek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia, GOK i biblioteki - mówi Tadeusz Tomaszewski.

W czasie oceny prac półfinałowych dzieci i młodzież zapoznały się z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, która działa nieprzerwanie od 1883 roku. Bardzo ciekawym wydarzeniem dla młodzieży było spotkanie w Izbie Tradycji OSP Niechanowo oraz uruchamianie ręcznej syreny alarmowej. Spotkanie z młodzieżą prowadzili Tomasz Jankowski – prezes OSP oraz druhna Anna Bartz i druh Marek Olszewski.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji półfinałowych do finału XXIV edycji konkursu zakwalifikowali się:
Klasy I:
1. Kinga Kozanecka – SP Niechanowo
2. Julia Roszyk – SP Niechanowo
3. Weronika Macioszek – SP Jarząbkowo

Klasy II – III:

1. Natalia Majewska – klasa II – SP Niechanowo
2. Mateusz Kozanecki – klasa II – SP Niechanowo
3. Stanisław Wittenbeck – klasa II – SP Niechanowo

Klasy IV – VI:

1. Julia Szałek – klasa VI – SP Jarząbkowo
2. Zuzanna Konieczka – klasa V – SP Niechanowo
3. Dominik Bączyk – klasa IV – SP Niechanowo

Klasy VII, VIII i gimnazjalne:

1. Szymon Chmiel – klasa III gim. – SP Niechanowo
2. Weronika Olejniczak – klasa III gim. – SP Niechanowo
3. Konrad Zybała – klasa III gim. – SP Niechanowo

Organizatorzy konkursu postanowili przyznać nagrody finansowe poza finalistami:
- kwotę 200 zł ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zdzisława Sikorę dla najlepszego uczestnika z OSiW OHP Mateusza Gierasińskiego,
- kwotę 100 zł dla uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w półfinale, ale nie zakwalifikowali się do finału tj. Klara Szuba – SP Niechanowo, Maja Rybicka – SP Niechanowo – nagrodę w kwocie 200 zł ufundował Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor Gościniak,
- kwotę 200 zł dla najlepszego ucznia z SP Jarząbkowo, który nie zakwalifikował się do finału otrzyma Maja Wolińska – nagrodę ufundowana przez Dyrektora SP Jarząbkowo Panią Magdalenę Smarzyńską.    

Finał Gminny XXIV edycji konkursu „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” odbędzie się w czasie Dni Niechanowa 21 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie.

W czterech grupach wiekowych 12 finalistów odpowiadać będzie na 4 pytania szczegółowe oraz jedno problemowe. Pytanie problemowe polegać będzie na prezentacji w ciągu 2 minut określonego wcześniej tematu. Zapowiada się dobra rywalizacja o swojej „Małej Ojczyźnie”.

Nagrody dla finalistów ufundowali:
- flagi i inne materiały edukacyjne – Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka,
- nagrody książkowe, dyplomy – Urząd Gminy,
- prywatne nagrody finansowe w kwocie:
 500 zł – Emilia Błaszkowska – Skarbnik Gminy, Szymon Robaszkiewicz – Wójt Gminy Niechanowo, Tadeusz Tomaszewski - Radny Województwa Wielkopolskiego
 300 zł – Elżbieta Rzepecka – Roszak Dyrektor SP Niechanowo,
 200 zł – radni powiatu gnieźnieńskiego: Danuta Winiarska, Zbigniew Bręklewicz, Telesfor Gościniak; dyrektorzy placówek oświaty i kultury: Magdalena Smarzyńska – SP Jarząbkowo, Teresa Jastrzębska – GOK, Małgorzata Trzaskowska – biblioteka, Zdzisław Sikora – Przewodniczący Rady Gminy oraz  Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

Informacjelokalne.pl