http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Umowy podpisane. Teraz czas wziąć się do roboty!

Wyróżniony Umowy podpisane. Teraz czas wziąć się do roboty!

Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, dzisiaj przedstawiciele Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z partnerem Gminą Powidz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie i Miasto Gniezno podpisali stosowne umowy na dotacje z Marszałkiem Województwa Markiem Woźniakiem.


Celem projektu Caritas i Gminy Powidz będzie rewitalizacja centrum Powidza polegająca na budowie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przebudowie Rynku wraz z ul. Park Powstańców Wielkopolskich przez Gminę Powidz o łącznej wartości przekraczającej 7 mln. Założeniem projektu jest między innymi aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanego obszaru oraz poprawa atrakcyjności Gminy Powidz.

- Chcemy też skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, pomoc starszym oraz niepełnosprawnym. Ideą jest też walka z marginalizacją i ubóstwem, pomoc w przejściu od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej poprzez zaangażowanie w działalność spółdzielni socjalnej. Projekt ma także na celu odbudowę ładu przestrzennego i estetyki centrum i Rynku Powidza – powiedział ks. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Pieniądze natomiast, które popłynął bezpośrednio do Gniezna pozwolą na rewitalizację MOK-u. - Środki są przeznaczone na adaptację budynku, w którym mieści się instytucja wraz z jego rozbudową i scaleniem faktycznych dwóch budowli, umożliwiającym dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów integracji społecznej i kulturowej – powiedział po podpisaniu umowy Dariusz Pilak, dyrektor MOK.

- W ramy tej inwestycji wpisze się też rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej, powstanie tu między innymi deptak z enklawami zieleni i miejscami odpoczynku – dodaje Tomasz Budasz prezydent Gniezna.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 11 mln zł. Obie podpisane umowy wpisują inwestycje w obszar poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. - W ramach tego poddziałania realizowane są inwestycje wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji wpisanych w Wykaz programów rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego. Celem podstawowym działań w tym obszarze wsparcia z Unii jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelkimi przejawami wykluczenia – stwierdził Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podpisane umowy zmienią nie tylko wygląd Gniezna i funkcjonalność MOK-u, ale też zbliżą ponownie Powidz do Gniezna, który zdecydowanie bliżej poprzez zaszłości historyczne jest naszej części Wielkopolski.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.