Raportuj komentarz

Czy prawda jest, że dwoch dyrektorów już od nowego roku rozpocznie pracę w Urzędzie Wojewódzkim a jeden w jednostce UW - na stanowiskach kierowniczych?
Jeden z nich ma prawdopodobnie podjąć pracę w komórce nadzorującej zadania realizowane przez Starostę.
Będzie ciekawie.....