http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Świat powstał poprzez współdziałanie Boga i diabła”

Po przodkach polskiego chrześcijaństwa, czyli Słowianach została nam teoria na temat powstania świata, o której wczoraj opowiedział w Gnieźnie jeden z najwybitniejszych etnologów religii w Polsce. Naukowiec opowiedział także nam, jaka jego zdaniem jest największa z nierozwiązanych zagadek, które dotyczą bezpośrednio czasów słowiańskich.

Więcej

Żyjemy w czasach pewnego rozdroża

Chodzi o to, żeby ten człowiek, który spotyka się z telewizją, radiem i rożnymi rzeczywistościami, które są odległe czasami od tego, co jest religijne czy sakralne, aby miał świadomość, że to od niego zależy wszystko - tłumaczył wczoraj w Gnieźnie wybitny teolog sztuki, ks. prof. Henryk Nadrowski, który wygłosił wykład pt. „Sacrum poszukiwane”.

Więcej

Za chrześcijaństwem do Polski przyszło pismo

Z kolejnego wykładu w ramach trwającego cyklu poświęconego 1050. rocznicy Chrztu Polski dowiedzieliśmy się tym razem, że wraz z kościołem chrześcijańskim i łacińskim pojawiło się na ziemiach polskich pismo. Dowiadujemy się ponadto, jak z punktu widzenia kolejnego z naukowców wyglądały początki chrześcijaństwa w naszym państwie.

Więcej

Czy przed ślubem był chrzest?

Analiza źródeł pisanych dotyczących Chrztu Polski nie pozostawia wątpliwości, że Mieszko I przeszedł na chrześcijaństwo ok. 966 roku. Wątpliwości pozostają natomiast podczas odpowiedzi na pytanie, czy ożenił się z Dobrawą po wcześniejszym przyjęciu chrztu, czy nastąpiło to dopiero po tym wydarzeniu.

Więcej

Gdzie i kiedy odbył się Chrzest Polski?

Na to pytanie próbują od wielu lat na różne sposoby odpowiadać historycy, którzy badają ślady początków państwa polskiego. Często dochodzą oni do sprzecznych ze sobą wniosków, a dziś mówił o nich dr Janusz Górecki, który wygłosił prelekcję w Gnieźnie. Czy można wskazać, gdzie najprawdopodobniej odbył się Chrzest Polski?

Więcej

Tatarka z Krymu w Gnieźnie o swojej ojczyźnie

Marzy, żeby pojechać do rodziców na święta, ale nie wie jeszcze, czy jej się to uda. Mavile Ablaewa opowiedziała słuchaczom swojej prelekcji o historii narodu krymskiego, a Krzysztof Zalaszewski namawia, żeby po tym spotkaniu inaczej spojrzeć na naszą Ojczyznę.

Więcej

Skandal, który obciąża Radę Miasta

– To, że w Gnieźnie nie ma ulicy, czy placu arcybiskupa Bogorii Skotnickiego to skandal, który obciąża Radę Miasta – powiedział przy okazji wczorajszego wykładu na temat roli prymasów w Polsce ks. profesor Kazimierz Śmigiel. Słowa te padły, kiedy ks. Śmigiel mówił o znaczeniu Bogorii Skotnickiego jako tego, który odbudował katedrę gnieźnieńską.

Więcej

  • Dział: Historia

Cyganie – czwarta kultura tworząca Gniezno?

Przyjęło się uznawać Gniezno za miasto trzech kultur – polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Tymczasem kolejny wykład z cyklu „Dziedziniec historii – spotkania w starym klasztorze”, który odbył się w środę Bibliotece Prowincjonalnej oo. Franciszkanów zatytułowano dość prowokacyjnie „Gniezno miasto czterech kultur”. Prelegent, Marek Szczepaniak, otwierając spotkanie otwarcie przyznał, że miał to być swoisty chwyt marketingowy, zabieg nie tylko zachęcający do przybycia na spotkanie, ale również skłaniający do dyskusji o tym, jaką rolę w kształtowaniu kultury naszego miasta odegrali Cyganie.

Więcej

Subskrybuj to źródło RSS