Logo
Wydrukuj tę stronę

Zbyszek Linkiewicz ponownie prezesem UKS „Niechan”!

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie odbyło się wczoraj Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niechan”. 

                              
Klub zrzesza ponad 60 osób – uczniów, nauczycieli i rodziców. UKS powstał z inicjatywy posła Tadeusza Tomaszewskiego w kwietniu 1995 roku. Członkiem założycielem klubu i jego Prezesem od 23 lat jest Zbyszek Linkiewicz, wieloletni nauczyciel WF, a obecnie „stypendysta” ZUS.                                             

W klubie funkcjonują dwie sekcje sportowe. Sekcję unihokeja w ramach programu „Animator” prowadzi Tomasz Gadziński, a sekcję tenisa prowadzą Eugeniusz Kruger i Tadeusz Nowak. Zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym związków sportowych oraz Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska młodych sportowców UKS-u były wspierane środkami publicznymi z gminy Niechanowo, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Ministerstwa Sportu i Turystyki.     
                           
Klub jest organizatorem Ogólnopolskiego Biegu Niechana, którego 28 edycja odbędzie się 25 maja 2018 roku i adresowana jest głównie do młodzieży szkół podstawowych ora klas gimnazjalnych. Co roku w biegu uczestniczy około 500 osób, a komandorem imprezy jest Zbyszek Linkiewicz. UKS w 2017 roku organizował w okresie marzec – maj „Niechanowski piknik z tenisem stołowym”. Stypendia sportowe Wójta Gminy Niechanowo otrzymują tenisistki stołowe Zuzanna Lewandowska i Zuzanna Jasiecka.    

Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz na 3-letnią kadencję. Prezesem ponownie został Zbyszek Linkiewicz, wiceprezesem Tomasz Gadziński, sekretarzem Mariola Lewandowska, skarbnikiem Dorota Rakowska, a członkiem zarządu Mieczysław Kaczmarek. Komisja Rewizyjna klubu funkcjonować będzie w składzie Przewodnicząca – Elżbieta Rzepecka – Roszak, członkowie Krystyna Nowaczyk i Tadeusz Tomaszewski.

W czasie zebrania Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Współpracy z Olimpijczykami przy PKOL zgłosił inicjatywę powołania w Niechanowie Gminnego Klubu Olimpijczyka.

UKS „Niechan” należy do najstarszych UKS-ów działających aktywnie w powiecie gnieźnieńskim i Wielkopolsce. Klub jest członkiem prawnym Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, którego Prezes Stanisław Dolaciński jest również członkiem założycielem „Niechana”.
Informacjelokalne.pl