http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

IKE chce kształcić na wysokim poziomie

Wyróżniony IKE chce kształcić na wysokim poziomie

W środowe przedpołudnie zainaugurowano rok akademicki 2018/2019 w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Studenci pierwszego roku studiów dziennych w obecności władz uczelnianych oraz zaproszonych gości złożyli ślubowanie. Uczelnia obchodzi w tym roku swój mały jubileusz, co dało okazję do kilku zdań podsumowania jej dotychczasowej działalności naukowej.


Uczelnia działająca jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w tym roku obchodzi 10 lat swojej działalności w tych strukturach. – W tym roku, oprócz 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, mamy jeszcze jedną ważną rocznicę 100-lecia narodzin Uniwersytetu Poznańskiego i uroczystości z tym związane towarzyszyć nam będą  także przez cały nowy rok akademicki. Do tych wielkich obchodów chciałbym tu dorzucić nasz mały kamyczek, bo co prawda Collegium Europeum Gnesnense powstało w 2000 roku, ale jego obecny kształt organizacyjny wyłonił się nieco później i dziś spotykamy się już po raz dziesiąty na inauguracji roku akademickiego jako Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie – przypomina prof. Leszek Mrozewicz, dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. – Tej nowej placówce w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powierzył inicjatywę krzewienia europejskości i pokazywania tych wartości, które łączą lub mogą łączyć wszystkie narody naszego kontynentu, kształcenia w duchu tolerancji  i wzajemnego zrozumienia czy pokazywania naszej polskiej kultury kontekście europejskiej, ale także Europy w nas – dodaje.

Dziś uczelnia może pochwalić się niemałym dorobkiem naukowym. – Dzisiaj w naszym instytucie zatrudniamy 27 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym pięciu profesorów tytularnych, ośmiu profesorów uczelnianych, dwóch doktorów habilitowanych i jedenastu doktorów. Warto podkreślić, że w mijającym dziesięcioleciu aż pięciu pracowników naszego instytutu uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzy kolejne postępowania są w toku – informuje prof. L. Mrozewicz.

– Idea europejskości jest realizowana na dwóch kierunkach studiów: komunikacji europejskiej i projektowaniu kultury. Ten pierwszy kierunek tworzy się wraz z początkiem uniwersyteckiej placówki w Gnieźnie i prowadzony jest na poziomie studiów licencjackich oraz magisterskich. Drugi natomiast, stosunkowo młody, na razie prowadzimy tylko na pierwszym stopniu, ale aplikacje na prowadzenia studiów magisterskich dla tego kierunku również skierowaliśmy już do ministerstwa – zapowiada dyrektor IKE.

Przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów dziennych dziś złożyli ślubowanie. Życzenia owocnych poszukiwań i odkryć naukowo-dydaktycznych zarówno studentom, ale także ich wykładowcom składał następnie abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski. – Ta uczelnia to jest pomost, który łączy kultury wschodu i zachodu, który łączy te rzeczywistości międzykulturowe w celu, żebyśmy wszyscy mogli żyć w pojednanym świecie. Wiemy, że przecież tutaj święty Jan Paweł II w Gnieźnie powiedział te pamiętne do dziś słowa, że Europa musi oddychać dwoma płucami, a więc wschodu i zachodu, to na pewno miejsce, w którym się oddycha takim właśnie powietrzem, które pozwala przekraczać granice państw i narodów, które przekracza i pozwala docierać do serc ludzi Europy wschodu i zachodu, a także świata, to jest właśnie to miejsce, to jest Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie – mówi abp Polak.

– Wy też jesteście w pewnym sensie ludźmi, którzy budują mosty, którzy łączycie te brzegi i którzy poprzez pracę, wysiłek, badawczy, naukowy i dydaktyczny sprawiają, że możemy do siebie się zbliżyć i że rzeczywiście jest nam bliżej w tym dialogu międzykulturowym, który tutaj, w tym miejscu jest tak bardzo potrzebny, potrzebny dla wszystkich. Chciałbym także z tego miejsca podziękować, bo jestem również, jako biskup tutejszy beneficjentem tej współpracy, która tu się dokonuje w ramach zjazdów gnieźnieńskich i to prawda, że Instytut Kultury Europejskiej, a wcześniej Collegium Europeum Gnesnense nawiązuje swoim istnieniem do idei tych zjazdów – podkreśla Prymas Polski.

Społeczność akademicką w IKE obecnie współtworzy ok. 120 studentów. – To może zbyt mało, ale mówiąc przekornie, to paradoksalnie stwarza niepowtarzalną wręcz szansę dla podnoszenia jakości kształcenia – podsumowuje prof. L. Mrozewicz, który podkreśla szczególny charakter integracyjny kierowanego przez niego wydziału. – Kształcący się tutaj studenci, to zarówno Polacy pochodzący z Gniezna i całej Wielkopolski, jak i przybysze z zagranicy, znaczny odsetek wśród nich stanowią Ukraińcy, których liczba systematycznie wzrasta. Pojawiają się u nas także studenci z Rosji, w pojedynczych przypadkach z Białorusi, Kazachstanu, a także z Kirgizji. W tym roku po raz pierwszy zawitają do nas w ramach studenckiej wymiany Erazmus studenci z Hiszpanii. Już trzy lata z rzędu gościmy studentów z Chin w ramach letniej szkoły pn. Kultura Polska w kulturze europejskiej. Oczekujemy w tym roku studenta z Chin, który przebywał będzie u nas przez jeden semestr na koszt unijnego projektu Erazmus Plus Mobility – wymienia na koniec.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.