Logo
Wydrukuj tę stronę

Operacje nowotworów jelita w Gnieźnie na wyższym poziomie

Wyróżniony Operacje nowotworów jelita w Gnieźnie na wyższym poziomie

Dzięki staraniom zespołu chirurgicznego Sowmed, w gnieźnieńskim szpitalu Pomnik Chrztu Polski udało się doprowadzić do rutynowego wykonywania operacji jelita grubego metodą laparoskopową. O tym jakie korzyści dla pacjentów wynikają ze stosowania tej metody oraz jak ważna jest profilaktyka w leczeniu raka jelita grubego mówi dr Maciej Skrzypek.  


- Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów w świecie zachodnim. Jest trzecim najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u mężczyzn, natomiast drugim (po raku piersi) występującym u kobiet. Jak w Polsce prezentuje się kwestia profilaktyki i wykrywania tej choroby?
- Dr Skrzypek: Obecnie, dzięki coraz częściej wykonywanym badaniom profilaktycznym, udaje się wykryć raka jelita grubego na wczesnym etapie jego rozwoju. Jest to nowotwór, który niemal zawsze rozwija się na podłożu zmian łagodnych - polipów, które z powodzeniem można diagnozować i usunąć podczas kolonoskopii i w ten sposób ustrzec się przed rozwojem raka. Niestety w naszym kraju rak jelita grubego jest wciąż rozpoznawany zbyt późno, w uogólnionym stadium zaawansowania, kiedy szanse na wyleczenie są już nikłe.
   W Polsce realizowany jest program profilaktycznych badań kolonoskopowych. Badanie to jest zalecane u osób po 50 roku życia, zwłaszcza jeżeli w rodzinie występowały przypadki nowotworów. Zachęcam wszystkich do zgłoszenia się na badanie nawet przy braku jakichkolwiek objawów, zwłaszcza że nowotwór w początkowym stadium, w którym szanse na wyleczenie są największe, przebiega zwykle bezobjawowo. To wczesne rozpoznanie jest kluczowe z punktu widzenia szans na wyleczenie - o ile dla wczesnych postaci raka są one ponad 80 - procentowe, dla nowotworu rozpoznanego w stadium uogólnionym szanse na przeżycie 5 lat nie przekraczają 6 procent!

- Załóżmy, że pacjent zadbał o badania profilaktyczne i został u niego zdiagnozowany rak jelita grubego. Jak w takim wypadku przebiega leczenie tego nowotworu?
- Dr Skrzypek: Podstawą leczenia nowotworów przewodu pokarmowego jest leczenie chirurgiczne. Na jego jakość składa się wiele czynników, a postęp w tej dziedzinie jest bardzo duży. Poza aspektem onkologicznym, czyli wyborem odpowiedniej metody leczenia aby radykalnie usunąć nowotwór, ważne jest też postępowanie okołooperacyjne, którego celem jest zminimalizowanie urazu związanego z zabiegiem chirurgicznym. Operacja wiąże się z ogromnym wysiłkiem dla organizmu, porównywalnym do startu w zawodach sportowych. Dlatego ogromną wagę przywiązujemy do przygotowania pacjenta, czasem nawet kosztem odłożenia operacji w czasie, aby wybrać optymalny moment na jej przeprowadzenie.
   U pacjentów z rozpoznanym nowotworem jelita grubego zabieg operacyjny może być wykonany zarówno poprzez dotarcie do jamy brzusznej z dużym rozcięciem jej powłok lub alternatywnie, poprzez tzw. dostęp laparoskopowy przez kilka małych nacięć umożliwiających wprowadzenie kamery oraz narzędzi.

- Jakie są główne zalety przeprowadzania tego typu operacji metodą laparoskopową?
- Dr Skrzypek: Zastosowanie techniki laparoskopowej, czyli minimalnie inwazyjnej jest jednym z elementów minimalizowania urazu operacyjnego. Zabiegi laparoskopowe to przede wszystkim szybsza rekonwalescencja, mniejsze ryzyko powikłań i lepszy efekt kosmetyczny. Metoda ma jednak znacznie więcej zalet: zmniejszone jest odczucie bólu po operacji, pacjenci szybciej wracają do odżywiania doustnego, pobyt w szpitalu jest krótszy. Jednocześnie jest to metoda o potwierdzonym bezpieczeństwie, umożliwiająca równie radykalne usunięcie nowotworu jak stosowane dotychczas metody.

- Skoro zastosowanie metody laparoskopowej niesie za sobą tyle znaczących korzyści dla pacjenta, czemu nie jest to standardowe rozwiązanie we wszystkich polskich szpitalach?
- Dr Skrzypek: Obecnie w gnieźnieńskim szpitalu przeprowadzamy pełen zakres operacji laparoskopowych jelita grubego niezależnie od lokalizacji nowotworu. Takie podejście wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności zespołu, ale również przygotowania technicznego i sprzętowego. Niestety koszty finansowe operacji laparoskopowych są wyższe niż metod klasycznych, a poziom finansowania przez NFZ obu metod jest identyczny. Niestety w Polsce nadal nie liczy się dodatkowych kosztów całego procesu leczenia, oszczędności związanych z szybszym powrotem do zdrowia, mniejszym odsetkiem powikłań, krótszym pobytem szpitalnym. Te argumenty znajdują jednak zrozumienie u dyrekcji gnieźnieńskiego szpitala, która zgadza się ponosić większe koszty poprawy jakości leczenia, podnosząc przy tym prestiż placówki.

- Czy na tak samo wysoką jakość leczenia w Gnieźnie mogą liczyć również pacjenci z innymi rodzajami nowotworów?
- Dr Skrzypek: Poza wprowadzeniem metod laparoskopowych, gnieźnieński zespół chirurgiczny przeprowadza również wysoko specjalistyczne zabiegi onkologiczne, które dotychczas były wykonywane jedynie w wybranych centrach onkologii, m.in. operacje z powodu przerzutów do wątroby, operacje w nowotworach piersi, itp. Wszystkie te elementy pozwalają nam zaoferować pacjentowi kompleksową opiekę w różnych typach nowotworów i stadiach zaawansowania. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie praca i zaangażowanie całego zespołu Sowmed oraz ogromne wsparcie dyrekcji szpitala.

Lek. n. med. Maciej Skrzypek - Specjalista chirurgii ogólnej, doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Od lat specjalizujący się w tematyce metabolizmu okresu okołooperacyjnego, żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Prywatnie pasjonat windsurfingu.

O SOWMED:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sowmed powstał w 2010 roku. Zajmuje się opieką lekarską w zakresie chirurgii ogólnej oraz endoskopii zabiegowej. Firma współpracuje z prawie 30 lekarzami i prowadzi dwa oddziały chirurgii – jeden w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, a drugi w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
Informacjelokalne.pl