Logo
Wydrukuj tę stronę

Zdobądź cenny zawód w gnieźnieńskim CKZIU

Wyróżniony Zdobądź cenny zawód w gnieźnieńskim CKZIU

Dzisiaj w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie podpisano porozumienie o partnerstwie pomiędzy CKZIU oraz Wielkopolską Izbą Gospodarczą. Na tej podstawie podejmowane będą wspólne działania przygotowującego uczniów do wejścia na rynek pracy, miedzy innymi praktyki i staże branżowe.


To kolejny krok powiatowego samorządu, którego celem jest podejmowanie inicjatyw obejmujących zarówno promocję kształcenia zawodowego, jak również rozwój lokalnego rynku pracy.

Ponadto, Powiat Gnieźnieński nieustannie wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego, inwestując między innymi w infrastrukturę szkół zawodowych, przebudowę obiektów CKZiU (dawne CKP) oraz doposażenie pracowni i stanowisk egzaminacyjnych z funduszy UE na poziomie blisko 10,5 mln zł. W ostatnim czasie przeprowadzono również termomodernizację obiektów obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Całość inwestycji to koszt ponad 2 mln zł przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej na poziomie 85%. Termomodernizacja objęła zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym: pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Powiat Gnieźnieński realizuje ponadto projekt skierowany do młodzieży kształcącej się w szkołach technicznych i zawodowych obejmujący płatne staże w zakładach pracy oraz specjalistyczne kursy kwalifikacyjne. Projekt obejmuje również doradztwo zawodowe, doskonalenie kadry instruktorów nauki zawodu oraz doposażenie szkół.
Informacjelokalne.pl