http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Samorząd

Samorząd (534)

Miasto samo zadba o zieleń

Rada Miasta Gniezna podjęła wczoraj decyzję o utworzeniu Zakładu Zieleni Miejskiej, jednostki budżetowej, której zadaniem będzie przede wszystkim utrzymanie miejskich parków i skwerów. Prezydent przekonał zdecydowaną większość radnych, że w ten sposób stan terenów zielonych znacznie się poprawi.

Przeprosin nie było

„Działania i wypowiedzi p. Anny Krzymińskiej nie mogły stanowić ani nadużycia uprawnień, ani naruszenia dóbr osobistych jakichkolwiek podmiotów” - to fragment opinii prawnej, jaką radna Anna Krzymińska przedstawiła w odpowiedzi na domaganie się przez radnego Jerzego Lubbe przeprosin środowiska nauczycielskiego za użycie sformułowania „wyrwać chwasty” w stosunku do krytycznie ocenianych przez radną nauczycieli.

Etykiety

„Na zasłonę dymną więcej pieniędzy niż na realny plan”

Radni przyjęli dzisiaj Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, odrzucając wcześniej wnioski radnych Marka Bartkowicza i Krzysztofa Modrzejewskiego, dotyczące zwiększenia zaplanowanej dotacji dla Stowarzyszenia „Dom” na prowadzenie programu terapii i reintegracji społecznej bezdomnych uzależnionych od alkoholu do tegorocznego poziomu 130 tysięcy złotych.

Etykiety

Hipermarkety zniszczą rodziny?

Na zorganizowaną dzisiaj przez radnego Marka Zygmunta pikietę, będącą protestem przeciwko budowie w Gnieźnie kolejnych wielkopowierzchniowych sklepów, przybyło tylko kilkadziesiąt kobiet, sprzedawczyń ze sklepów zlokalizowanych w centrum miasta. Zaledwie półgodzinne zgromadzenie przebiegło bardzo spokojnie.

Opłata targowa zniesiona od stycznia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Tomasz Budasz zapowiedział, że z początkiem przyszłego roku ma zostać zniesiona opłata targowa. Nie ulegną natomiast zmianie stawki za dzierżawę pomieszczeń i stołów na targowisku przy ulicy Warszawskiej. Stosowna uchwała w tej sprawie trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna, zaplanowanej na środę 25 listopada.

Radna będzie przepraszać nauczycieli?

„Trudno, aby np. dziesięciolatek sprawdzał i oceniał pracę nauczyciela i był przy tym obiektywny” – to fragment stanowiska Zarządu Oddziału ZNP w sprawie niedawnych wypowiedzi radnych na temat środowiska nauczycielskiego. Radny Jerzy Paweł Lubbe zapowiedział wystąpienie m.in. do przewodniczącego Rady Miasta o zobligowanie radnej Anny Krzymińskiej do przeprosin za swoje niefortunne sformułowania na temat nauczycieli.

„Wiecie, jak oni was nienawidzą?!”

– Jak widzę, jak wy tu obradujecie to nic, tylko usypmy sobie kopce i się pochowajmy, bo wstyd jest żyć w takim społeczeństwie! Wstyd! – takimi słowami jedna z mieszkanek osiedla Grunwaldzkiego podsumowała dyskusję wokół podwyżek czynszów za lokale komunalne, podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna.

„Padły ciężkie słowa”, czyli walka o 30 tysięcy złotych

Bardzo gorąco było dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. W planach finansowych na przyszły rok, dotacja dla Stowarzyszenia „Dom”, prowadzącego program terapii i reintegracji społecznej bezdomnych uzależnionych od alkoholu, została zmniejszona o 30 tysięcy złotych. – Wszystko zmierza do wygaszenia tego programu, a może i do zamknięcia nas – oceniła w którymś momencie bardzo emocjonalnej dyskusji Maria Chwiałkowska-Grygiel, sekretarz Stowarzyszenia „Dom”.

Etykiety

– Władza powinna słuchać swoich mieszkańców – mówi po roku rządzenia Tomasz Budasz

Prezydent Gniezna Tomasz Budasz , który niecały rok temu objął swój urząd wymienia sprawy, które udało się już zrobić oraz mówi o najważniejszych spośród tych, które w najbliższym czasie mają być realizowane. T. Budasz chce między innymi sprawić, żeby ul. Konikowo stała się na całej swojej długości drogą dwukierunkową.

Subskrybuj to źródło RSS