http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Czy budowa szpitala zostanie wstrzymana?

W dzień po uchwaleniu budżetu powiatu gnieźnieńskiego na rok 2019, swoje stanowisko w tej sprawie zaprezentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W ich ocenie zarezerwowanie tylko kwoty 6 milionów w budżecie na dokończenie etapu pierwszego rozbudowy szpitala powiatowego przy ulicy 3 Maja spowoduje, że trwająca rozbudowa zostanie wstrzymana.

– Nie ma merytoryki, tu jest tylko polityka – mówi starosta Gruszczyński

– Żeście mogli przeznaczyć te pieniądze na szpital, żeście tego nie chcieli – to tylko jedna z wypowiedzi akcentujących nie tyle temperaturę, co poziom emocjonalny dyskusji podczas drugiej z dzisiejszych sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Jeśli podczas pierwszej, która miała być budżetową, ktoś z gości czy obserwatorów miał wrażenie, że infantylniej i mniej rzeczowo już nie będzie – to się pomylił.

– Bestwina zwiał, a szpital w ruinie... – mówi posłanka Nowoczesnej

Posłanka Paulina Hennig–Kloska z Nowoczesnej skomentowała dziś sytuację finansową szpitala. Alarmując, że szpital jest w ogromnym zagrożeniu finansowym, mówiła między innymi o tym, że dyrektor Bestwina zwiał, a obecnie mamy szpital zadłużony przez poprzedni Zarząd Powiat, zadłużony przez poprzednią dyrekcję szpital a w kasie powiatu pieniędzy brak...

Cztery lata naszego szpitala

Po wygranych w 2015 roku wyborach koalicja utworzona przez Prawo i Sprawiedliwość powierzyła nam zarządzanie szpitalem. Obejmując kierowanie Szpitalem zastaliśmy stary, niedostosowany budynek, niszczejącą budowę, ubogie w sprzęt oddziały, zlikwidowaną urologię, zdegradowaną laryngologię, zmniejszoną ginekologię, zlikwidowane pracownie radiologiczną i bakteriologiczną, wyprzedany majątek,  brak inwestycji i zaniżenie rzeczywistego poziomu zobowiązań.

Szpital – dziennikarska wycieczka, czyli tu będzie blok...

Szpital Pomnik Chrztu Polski nadal przypomina bardziej pomnik szpitala niż szpital pomnik czegokolwiek. To, rzecz jasna, ogromna inwestycja. Realizowana przez poprzedni Zarząd Powiatu koncepcja rozbudowy i naprawy wcześniej źle postawionego budynku, szacunkowo - według obecnego starosty - zamknie się w około 100 mln zł. Jak przekonuje obecny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego  brakuje jeszcze brakuje blisko 25 milionów, których po prostu w skarbcu powiatu nie ma – tak informowała na specjalnej konferencji Małgorzata Cichomska – Szczepaniak dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.

„Szczerze Beata? Powinniśmy wiedzieć o tym zwolnieniu”

Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego rozpoczęła się minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego. O powstanie i uczczenie zamordowanych i represjonowanych w stanie wojennym poprosił radnych Dariusz Pilak, przewodniczący Rady Powiatu. Niestety był to jeden z nielicznych spokojnych momentów posiedzenia Rady. Choć sesję miały zdominować tematy okołorolnicze i stan zagrożenia epidemiami zwierząt, jak nie trudno się domyślić, jeśli mówiono to o zagrożeniu zdrowia pacjentów gnieźnieńskiego szpitala.

Szpital bez kierownictwa nie mógł funkcjonować

Szpital Pomnik Chrztu Polski pozostawiony przez poprzedni Zarząd Powiatu bez dyrekcji, nie mógł dalej funkcjonować bez kierownictwa. To był podstawowy imperatyw dla którego Zarząd kierowany przez starostę Piotra Gruszczyńskiego zmuszony był w trybie pilnym powołać pełniącego obowiązki dyrektora tej placówki. Został nim – jak już informowaliśmy – Jacek Bembnisata, chirurg zaangażowany w konflikt z poprzednią dyrekcją szpitala. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Annę Jung, wicestarostę gnieźnieńskiego.

Jacek Bembnista nowym dyrektorem gnieźnieńskiego szpitala!

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie poinformowało dzisiaj, że w dniu 2 grudnia br. Starosta Gnieźnieński powołał na stanowisko p.o. Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski pana Jacka Bembnistę. Powyższa decyzja została podjęta w trybie natychmiastowym z uwagi na wyższą konieczność, czyli obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Subskrybuj to źródło RSS