Logo
Wydrukuj tę stronę

Ile pieniędzy na koncie ma Urząd Miejski?

Wyróżniony Ile pieniędzy na koncie ma Urząd Miejski?

Na środowe popołudnie zostało zwołane posiedzenie Rady Miasta Gniezna. Większość poddawanych pod głosowanie uchwał przyjmowano prawie jednomyślnie. Kilka punktów wywołało jednak dyskusję, która momentami była dość gorąca, a jedna z nich dotyczyła płynności finansowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.


Na początek uczczono pamięć zmarłego przed miesiącem Czesława Kozielskiego, radnego SLD w kadencji 2010-2014. Prezydent poinformował w swoim sprawozdaniu, że od września powierzył obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 Polne Kwiaty przy ulicy Wiosennej, pani Sławomirze Mazur, dotychczasowej nauczycielce w tej placówce.

Podjęto także temat powrotu posiedzeń Rady Miasta Gniezna do Starego Ratusza, który obecnie jest poddawany rewitalizacji, a termin zakończenia całej inwestycji najprawdopodobniej zostanie wydłużony. – Kiedy Rada Miasta zagości na nowo w Starym Ratuszu, bo dochodzą do nas różne informacje, że prace się opóźnią – dopytuje Ryszard Niemann, radny Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego. – W tym momencie tam jest problem z wyburzeniem budynku C i wykreśleniem z rejestru i całe niezbędne procedury trzeba przejść. Nie wiemy, jak długo one będą trwały i na ile czasu Urząd Marszałkowski nam wydłuży ten termin – mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna, który tłumaczył na czym polega problem.

– W tej chwili to wszystko się dzieje bardzo szybko i w tej chwili informacji wiążących nie mogę dać tutaj, ale będziemy się starali o to, żeby jeżeli nie będzie odbioru całkowitego, a wszystko wskazuje na to, że całkowitego nie będzie, o odbiór cząstkowy, tak żeby można było na części tego budynku pracować. Czekaliśmy ponad trzy miesiące na decyzję z ministerstwa i to nam przesunęło czas realizacji, w związku z powyższym przesuwa się nam ten czas realizacji i ja dzisiaj panu radnemu nie odpowiem, czy uda się nam uzyskać zgodę odpowiednich instytucji, żeby można było zrobić odbiór cząstkowy i czy można było pracować w części budynku, czy też nie – tłumaczy Tomasz Budasz, który był pytany następnie przez radnego Marka Bartkowicza z Prawa i Sprawiedliwości o szanse na ewentualne odtworzenie tego budynku. – W tej chwili jest zgoda na wypisanie z rejestru zabytków tego obiektu i my teraz występujemy o zgodę na jego rozbiórkę. Czy taką zgodę uzyskamy, czy też nie, od tego są dalsze prace z tym związane uzależnione i od tego również uzależniona jest kwota, na odtworzenie lub rozebranie tego budynku. W tej chwili to trwa wszystko na bieżąco, ale nie powoduje to opóźnienia tych prac w budynku, które trwają – dodaje prezydent.

W dalszej kolejności omawiano propozycję zaciągnięcia przez miasto zobowiązania w postaci debetu na koncie bankowym. – W tej chwili mamy sytuację, że dochody, które miasto planuje otrzymać z tytułu partycypacji środków unijnych w naszych inwestycjach są bardzo wysokie. Dzisiaj już mamy informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że z uwagi na wybory przeprowadzane w październiku może nastąpić kumulacja wniosków składanych do Marszałków Wojewódzkich o wypłatę środków unijnych – objaśnia szczegółowo Ewa Gawrych, skarbnik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. – I może być tak, że planowane w naszym harmonogramie dochodów te wpływy z tytułu dotacji za miesiąc wrzesień i październik mogą niestety się przesunąć na miesiące późniejsze. W związku z powyższym możemy mieć sytuację taką, że może nam zabraknąć środków finansowych na pokrycie konkretnych faktur i my tutaj nie mówimy o braku środków na finansowanie tych wydatków, tylko jakby braku możliwości finansowej w określonym dniu na wykonanie wydatków budżetu miasta. W związku z tym może zaistnieć taka sytuacja, że zaciągniemy debet na rachunku bankowym i zgodnie z ustawą o finansach publicznych, taki debet na rachunku bankowym nie stanowi przychodu do budżetu miasta, dlatego że jest to rodzaj przychodu, który musi zostać spłacony, zgodnie z art. 89 ustawy finansach publicznych do dnia 31 grudnia tego roku – dodaje E. Gawrych.

Zgodnie z przepisami prezydent musi posiadać upoważnienie od Rady Miasta na zaciągnięcie takiego debetu. Wysokość zobowiązania w tym przypadku ma wynosić nie więcej niż trzy miliony złotych. I co ważne, jak słyszymy po chwili, że taka forma zadłużenia nie pochłonie żadnych odsetek. – Jak rozumiem, to brak oszczędności w roku bieżącym tym jest spowodowany, że po prostu nie mamy pieniędzy na koncie – sugeruje Ryszard Niemann z GPS, któremu przerywa od razu skarbnik Urzędu Miejskiego. – Pieniądze na koncie mamy i jest to duża kwota pieniędzy, którą posiadamy – zapewnia E. Gawrych, którą radny zapytał po chwili wprost: – A jaka to jest kwota? To są informacje publiczne. Czy jest pan mecenas, bo chciałbym o to zapytać – drąży temat R. Niemann, któremu odpowiada tym razem prezydent Tomasz Budasz i od którego słyszymy dość zaskakująco brzmiącą informację – Panie radny, to nie są jawne informacje, ponieważ była próba wejścia do systemu informatycznego. Zgłosiliśmy sprawę do prokuratury i nie chciałbym w tej chwili mówić o tych… czy napędzać kogoś czy odstraszać kogoś… ale informacji za chwilę  oczywiście panu udzielę – twierdzi T. Budasz, co jednak nie przekonało dociekliwego samorządowca. – Ja uważam, że jakaś sprawa napaści czy wtargnięcia do tego systemu, to są rzeczy wtórne i to konkretnie nie ma związku. To nie chodzi o to, żebym ja usłyszał od pana coś na ucho, bo to są pieniądze publiczne – zauważa R. Niemann, nie dając za wygraną. – Stan konta jest bardzo duży jeżeli chodzi o saldo na dzień dzisiejszym, a wiem, bo rano podpisywałem przelewy Saldo mamy wielomilionowe, takiego użyłbym słowa i nie mamy żadnych zaległości. Jeżeli ktoś mówi o złej sytuacji, to robi to celowo lub nieświadomie i prosimy nie używać tego typu sformułowań, bo to jest nieuprawnione – oświadcza kończąc temat T. Budasz.

Po tej przepychance słownej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o udzieleniu upoważnienia prezydentowi na zaciągnięcie debetu bankowego. Pomysł uzyskał akceptację wśród radnych, 19 głosowało za uchwałą - 3 było przeciwnych.

Informacjelokalne.pl