Logo
Wydrukuj tę stronę

Teren pokoszarowy stanie się wreszcie przejezdny

Wyróżniony Teren pokoszarowy stanie się wreszcie przejezdny

Rada Miasta Gniezna zdecydowała dziś jednomyślnie o otwarciu procedury sporządzania nowych planów zagospodarowania dla terenu pokoszarowego przy ulicy Wrzesińskiej i dla terenu znajdującego się między ulicami Kokoszki oraz Pustachowa.


Na początek posiedzenia na prośbę przewodniczącego Michała Glejzera uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego przed paroma dniami 93-letniego kapitana Józefata Sztuki, który był zasłużonym mieszkańcem Gniezna; w czasach wojennych był członkiem podziemnej grupy partyzanckiej Szare Szeregi, a później żołnierzem Armii Krajowej.

Następnie poinformowano o powstaniu GPS, czyli nowego klubu radnych o nazwie Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe, który utworzyli dotychczasowi przedstawiciele klubów: Samorządni, Gniezno XXI i Ziemia Gnieźnieńska i którego przewodniczącym został Jerzy Paweł Lubbe. Do tego klubu nie przystąpiło dwóch radnych z klubu Samorządni, Jan Szarzyński i Marek Bartkowicz, którzy poinformowali, że mają inne plany polityczne i że będą odtąd radnymi niezależnymi, tak samo jak Bogusława Młodzikowska i Rafael Wojciechowski. W ten sposób aktualny układ sił w Radzie Miasta Gniezna wygląda następująco: PO – 9 radnych, GPS – 7 radnych, SLD – 3 radnych i 4 radnych niezależnych.

Po podjęciu kilku uchwał z zakresu gospodarki finansowej, przystąpiono do planów nowego zagospodarowania przestrzennego na terenie leżącym przy ulicach Kokoszki oraz Pustachowa. – Ten plan przede wszystkim ustali kwestie porządkowe budownictwa jednorodzinnego w tej dzielnicy z wytyczeniem nowej drogi, która będzie dwukierunkowa – mówi Dariusz Banicki, radny Platformy Obywatelskiej, który twierdzi, że ten temat jest ważny dla samych mieszkańców, którzy oczekują precyzyjnego komunikatu, co na tym terenie jest dalej planowane. – Mieszkańcy chcą spać spokojnie i, jeśli budują już domy w tym rejonie, to chcą wiedzieć, co tam dalej będzie, że to nadal będzie tylko dzielnica domów jednorodzinnych, bez jakiegoś zaplecza przemysłowego czy innych jeszcze niespodzianek w postaci zakładu utylizacji jakiś odpadów, co czasami się zdarza na obrzeżach różnych miast. To ma być gwarancja dla tych, którzy są tam wybudowani i którzy będą się tam budować. Tu chodzi również o dostęp do drogi, która będzie gwarantowała szeroką przejezdność, a nie jakiejś drogi osiedlowej, gdzie mijanie się dwóch samochodów stanowi problem – tłumaczy D. Banicki.

Drugi nowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu po koszarach wojskowych przy ulicy Wrzesińskiej. – Chcemy uporządkować ten teren, wyznaczyć tam nowe drogi dojazdowe, aby stanowił on taką logiczną i spójną całość. Koncepcja jest taka, że te budynki muszą uzyskać dostęp do pełnej komunikacji, bo dzisiaj ten dostęp jest utrudniony ze względu na nadzór konserwatorski, który tam mamy – mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna, który wyjaśniał istotę całego problemu. – Tu na jednym terenie istnieje wiele obiektów, bo jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jest także przedszkole, jest Orlik i inne budynki. Jeżeli chcemy wynająć część budynków lub zmienić ich przeznaczenie, to trzeba ten teren wpisać w tkankę miejską dla potrzeb społeczeństwa – dodaje T. Budasz.

Z takiego pomysłu ucieszyła się nawet opozycja. – Ten teren rzeczywiście musi zostać uporządkowany, jeżeli chodzi o planistykę, ale podjęcie tej uchwały daje dziś także otwarcie tematu przejezdności tychże koszar w przyszłości. Dotychczas nie było tam warunków technicznych, oświetleniowych i ogólnie pojętego bezpieczeństwa, żebyśmy bezpiecznie przejechali od ulicy Wrzesińskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Pewne rzeczy wyjdą oczywiście w trakcie opracowywania tego planu i my go na razie tylko wywołujemy, ten plan zostanie wyłożony, a jednocześnie zachęcamy mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyli w procesie planowanie tego terenu – zauważa Krzysztof Modrzejewski, radny klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego.

- Ten plan zagospodarowania terenu pokoszarowego obejmie powierzchnię 4,4 ha i chcemy wpisać do niego także teren kasyna wojskowego, na którego sprzedaż przeprowadzany jest obecnie przetarg. W ten sposób dajemy możliwość ewentualnemu nabywcy nieruchomości, by mógł utworzyć od innej strony niż ulica Wrzesińska np. takiej rampy dla samochodów  dostawczych - dopowiada Agnieszka Pacanowska, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, która przedstawiła wstępne założenia dla tego projektu.

Nad przyjęciem obu uchwał głosowano jednomyślnie, w dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta Gniezna uczestniczyło 18 radnych. Kolejna sesja zostanie zwołana najprawdopodobniej w trybie nadzwyczajnym – 7 marca i będzie dotyczyła kilku tematów związanych ze sprawami gospodarczymi, a o jej zwołanie ma pisemnie zawnioskować prezydent Tomasz Budasz.

Informacjelokalne.pl