Logo
Wydrukuj tę stronę

Budżet z rekordową ilością inwestycji

Wyróżniony Budżet z rekordową ilością inwestycji

To będzie rekordowy rok pod względem wartości i ilości prowadzonych przez Miasto Gniezno inwestycji. W projekcie budżetu na 2018 r. na wydatki inwestycyjne zapisano aż 54 mln 850 tys. zł. Ogółem wydatki przyszłorocznego budżetu wyniosą 313 mln zł. Planowane dochody to 288 mln i będą wyższe o 12 mln złotych od tych w roku 2017. Projektem budżetu na 2018 roku Radni Miasta Gniezna zajmą się podczas sesji 13 grudnia.


Miejskie wydatki
Ogółem  miejskie wydatki w przyszłym roku wyniosą 313 mln zł, z czego bieżące to 258 mln zł, a inwestycyjne aż 54 mln 850 zł. Na wiele inwestycji Miasto Gniezno pozyskało środki zewnętrzne. w 2018 roku będzie to w sumie aż 17 721 526 zł. Pieniądze będą spożytkowane na realizację następujących inwestycji:
• Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec – 4 mln 145 tys. 219 zł;
• Budowa bloków ul. Cymsa – Fundusz Dopłat 1 mln 800 tys.;
• Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – 1 mln 045 tys. 550 zł;
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie – 4 mln 997 tys 834 zł;    
• Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski: Trakt Królewski w Gnieźnie – 2 mln 149 tys 939 zł
• Mobilność kadry edukacji szkolnej 19 068 zł;
• Aktywne włączenie mieszkańców Miasta Gniezna (MOPS) – 313 916 zł;
• Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” – 250 tys. zł;
• Budowa hali widowiskowo – sportowej 3 mln zł.

Ważne inwestycje
Obok inwestycji częściowo finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych, Miasto będzie realizować wcześniej zapowiadane plany, zgodnie z założeniami. Wśród najważniejszych inwestycji wymienić można: rewitalizację Parku Trzech Kultur, przebudowę ulicy Kawiary; rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Biskupińskiej, kontynuację przebudowy układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami. Wykonane zostaną także remonty następujących dróg gminnych: Lelewela, Klonowa, Laubitza (od Sikorskiego do kościoła) oraz droga wewnętrzna przy ul. Słowackiego. W przyszłym roku powstaną także miejsca postojowe na os. Tysiąclecia (w pobliżu hali sportowej) i opracowanana zostanie dokumentacja na miejsca parkingowe między blokami przy ul. Budowlanych i Staszica. Miasto Gniezno będzie też kontynuować prace porządkowe nad jeziorem Winiary, powstanie tam plac zabaw i plac aktywności dla seniorów. Przesunięta, z powodu wydatków po nawałnicy z tego roku, budowa placu zabaw nad popularną Wenecją, zostanie wykonana w 2018 roku. Podczas wakacji wykonany zostanie też drugi etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 oraz dostosowanie mieszkania woźnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2. Miasto będzie także kontynuować rozpoczęty przez prezydenta Tomasza Budasza program doświetlania przejść dla pieszych, na ten cel w budżecie zapisano 150 tys. zł. W przyszłym roku rozpoczną się też prace nad nowymi projektami. Jest to m.in. kwestia zagospodarowania Doliny Pojednania, przygotowania dokumentacji związanej z przebudową basenu, a także adaptacją budynku na potrzeby nowego żłobka. Na wniosek Miejskiej Rady Seniorów w budżecie znalazło się 55 tys. z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla seniorów.

Poziom zadłużenia Miasta Gniezna
Poziom zadłużenia Miasta Gniezna od lat wynosi około 30 % (przepisy prawa dopuszczają zadłużenie w  wysokości do 60 %).  Przy inwestycjach na poziomie 55 mln zł w 2018 r. wyniesie dokładnie 32,9 %. Plany inwestycyjne na 2019 roku
Już dziś wiadomo, że Miasto Gniezno w 2019 roku pozyska aż 16 mln 751 tys. środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, na realizację rozbudowy układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami.  W sumie w 2019 roku na inwestycje zostanie przeznaczonych 45 mln zł, z czego na przebudowy dróg trafi prawie 13 mln zł, wyremontowane zostaną ulice: Wierzbiczany, Wolności, Żabia, Krańcowa, Głęboka i Wrzesińska.
Informacjelokalne.pl