Logo
Wydrukuj tę stronę

Są pieniądze na usuwanie szkód w lasach prywatnych

Wyróżniony Są pieniądze na usuwanie szkód w lasach prywatnych

Lasy Państwowe uruchamiają środki finansowe na pomoc właścicielom lasów prywatnych, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Już można składać wnioski, które do przyznania dofinansowania będą uprawniały. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Łączna ilość środków, które zostały przeznaczone na ten cel, to 35 milionów złotych, z których teraz mogą skorzystać właściciele lasów prywatnych z trzech województw, przez które 11 sierpnia wieczorem przeszła nawałnica, w tym ponad tysiąc właścicieli lasów prywatnych z powiatu gnieźnieńskiego. – To jest forma wsparcia, które ma pomóc wszystkim właścicielom poszkodowanych lasów prywatnych, w usuwaniu szkód, tych drzew i gałęzi. Jest specjalna procedura, którą każdy z tych właścicieli musi przejść, ale przede wszystkim trzeba zgłosić się do Starostwa Powiatowego i tam potem dostanie wszystkie wskazówki, co musi dalej robić – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, która apeluje o jak najszybsze skorzystanie z możliwości uzyskania wsparcia. – Apelujemy, żeby zrobić to jak najszybciej, by to zagrożenie szybko znikało z tych lasów, byśmy możliwie w niedługim czasie mogli odwołać te zakazy wstępu do lasów – dodaje starosta gnieźnieński.

Zarządzenie dyrekcji Lasów Państwowych weszło w życie 28 sierpnia i do tej pory swoje wnioski złożyło już ok. 30 właścicieli zniszczonych lasów. – Można zgłosić to nam osobiście albo telefonicznie, wystarczy podać: imię i nazwisko, numer działki, telefon kontaktowy, powierzchnię strat i w miarę możliwości dokumentację fotograficzną. Później odbywają się oględziny takiego terenu, w obecności właściciela lasu oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Gniezno i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Spisujemy protokół, a sam właściciel składa oświadczenie, że chce ten las uporządkować w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Następnie starosta wydaje decyzję wcześniejszego zrębu z przyczyn sanitarnych. Co ważne, dopiero wówczas będzie można przystąpić do prac porządkowych, a z wykonania tego zadania będzie spisany na końcu protokół ostatecznego odbioru i i na tej podstawie uruchomione zostaną dla właścicieli środki finansowe – wyjaśnia Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Nie znana jest jeszcze wysokość środków finansowych, które można uzyskać, ale mają zostać  one określone niebawem w osobnej decyzji. Jak natomiast powinno wyglądać z technicznego punktu widzenia usuwanie szkód na terenie leśnym? – Są dwie możliwości, albo właściciele przystąpią we własnym zakresie do tego usuwania tych szkód, przy użyciu środków, które znajdują się w jego posiadaniu. Druga możliwość natomiast jest taka, że można to zlecić firmom, które się tym zajmują zawodowo, tylko takie firmy mają teraz bardzo dużo pracy, aczkolwiek zgłaszają się tutaj firmy zewnętrzne z ofertą usługi na naszym terenie. Tu trzeba na pewno zastanowić się, jak pomóc tym ludziom, którzy nie będą chcieli tego robić we własnym zakresie – wskazuje Michał Michalak, nadleśniczy z Nadleśnictwa Gniezno.

- Dla nas było najważniejsze w pierwszej kolejności oznakować te tereny leśne, w których doszło do różnych zniszczeń. Potem powołaliśmy dodatkowe posterunki Straży Leśnej, które patrolują te tereny i uprzedzają o tych zagrożeniach, żeby tam nic się nie stało nikomu. W tej chwili już przystąpiliśmy do takiego trzeciego kroku, który polega na powolnym udrażnianiu tych szlaków leśnych, czyli usuwaniu powalonego drzewostanu, tam przecież powstanie za chwilę zagrożenie pożarowe, którego stopnia, to się okaże, jakie w roku przyszłym będziemy mieli lato i to trzeba też mieć na uwadze – uczula M. Michalak.
Informacjelokalne.pl