Logo
Wydrukuj tę stronę

Nie tylko podwyżki dla nauczycieli...

Wyróżniony Nie tylko podwyżki dla nauczycieli...

W sumie ponad 4,5 miliona złotych zainwestowane zostanie w tym roku w oświatę na terenie Gniezna. W pierwszej kolejności wyrównane zostaną dodatki dla nauczycieli. Stopniowo realizowane będą także inne projekty, dotyczące infrastruktury szkolnej oraz działań edukacyjnych.


Podczas zwołanej w piątkowe przedpołudnie konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim poinformowano, że od 1 września 2016 roku nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gniezna objęci zostaną podwyżkami. Planowany jest m. in. wzrost dodatków za wychowawstwo i dodatków funkcyjnych w powyższych placówkach. - Analizując wynagrodzenia w szkołach oraz patrząc na to, jak można jeszcze lepiej zmotywować nauczycieli do pracy we wszystkich naszych jednostkach, po 8 latach obowiązywania uchwały w zakresie przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół na terenie miasta Gniezna na najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna skieruję pod obrady uchwałę przewidującą wzrost dodatków – mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna.

Przypomnijmy, że poprzednio dodatek za wychowawstwo w przedszkolach wynosił 80 złotych, a w szkołach 100 złotych. - Chciałbym, aby nastąpiło zrównanie tych dodatków za wychowawstwo. Proponuję, aby wysokość tego dodatku była dla wszystkich na poziomie 130 zł/miesiąc – zapowiada T. Budasz. Ponadto przewiduje się podniesienie innych stawek. - Proponujemy podniesienie minimalnych dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej w przedszkolach i szkołach od 200 do 500 złotych oraz podniesienie dodatków dla doradców metodycznych o ok. 200 złotych – dodaje prezydent. Radni będą głosować w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna, 18 maja.

Nie tylko nauczyciele mogą cieszyć się ze zmiany warunków wynagradzania, ale także dzieci i uczniowie mają mieć powody do satysfakcji z powodu poprawy warunków edukacyjnych oraz infrastrukturalnych. - Mam plan wzmacniania szkół pod kątem takiej opieki psychologiczno-pedagogicznej i stopniowo te opiekę już organizujemy, np. poprzez zwiększenie o dodatkowe etaty czy pół etatu psychologa w szkołach nr 2, 5 i 9. W tej chwili od nowego roku szkolnego również takie pół etatu dla psychologa otrzymają szkoły nr 3 i 6, które tego typu specjalisty do tej pory miały. Jest to bardzo istotna rzecz w pracy wychowawczej i dydaktycznej – uważa Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna.

Ponadto przewidziana jest kontynuacja programu dodatkowych lekcji matematyki i przyrody w szkołach oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. - To będzie kontynuacja klas pływackich w SP 6, mamy także dwa ośrodki szkolenia, triathlonowego i tutaj jest realizacja dodatkowych godzin pływania i lekkoatletyki w SP 9 i Gimnazjum nr 2 oraz piłki ręcznej i tutaj mamy klasy sportowe w SP 12 i Gimnazjum nr 3. Ponadto, jako druga szkoła występuje tu SP 9, tu będą takie dodatkowe zajęcia z piłki ręcznej dla dziewcząt. Kolejna dyscyplina, którą będziemy obsługiwać to jest tenis stołowy i to realizujemy w SP 8. Dbamy także o rozwój intelektualny i w klasach pierwszych SP 6, gdzie prowadzony jest program nauki gry w szachy i to też będzie kontynuowane. Zajęcia z koszykówki nadal prowadzone będą w SP 5 – wylicza M. Powałowski.

W ramach wzmocnienia programu „Zawodówka jest OK” przydzielone zostanie średnio ok. 4 godzin tygodniowo na doradztwo zawodowe dla każdego gimnazjum. - Od września w Gimnazjum nr 1 otwieramy także nową klasę sportową z koszykówką dla chłopców i dziewcząt. Jest to kolejny etap powoływania klas sportowym w naszym mieście. Do tego trzeba oczywiście przygotowywać bazę i to miasto wydatnie czyni i myślę, że wykonane zostanie w okresie letnim – informuje wiceprezydent Gniezna.

W dalszej części spotkania przedstawiono także plan realizacji inwestycji twardych, na które zabezpieczono w budżecie miejskim ponad 4,5 miliona złotych. - Niezbędna jest do tego wszystkiego baza, a więc inwestycje oświatowe. Od 1 września ruszy przeniesione Przedszkole nr 12, które przenosimy z ul. Kościuszki na parter budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej i tam dodatkowo stworzymy 75 miejsc. Chcemy, żeby było ono na miarę czasów obecnych, a więc będzie tam plac zabaw i parking. Rozmawiamy również z Powiatowym Zarządem Dróg, aby było tam światło pulsujące, żeby można było swobodnie przejść przez jezdnię. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 1 675 000 złotych. Ubiegamy się oczywiście o granty unijne na ten cel – przyznaje T. Budasz.

- Żłobek przy ul. Kościuszki będzie też podlegał remontowi i ta część, w której było dotychczas przedszkole, przy pomocy dużej pomocy ministerialnej zostanie przystosowana do potrzeb żłobka, które powiększy się dzięki temu o 50 miejsc. Udało się nam także pozyskać pomieszczenia po dozorcy w Przedszkolu nr 6 przy ul. Wiosennej i dzięki temu też zwiększamy o kolejny oddział to przedszkole, a koszt adaptacji wyniesie ok. 275 tysięcy złotych. Oprócz tego w szkołach podstawowych nr 3, 6, 8, 12 powstaną oddziały przedszkolne, a w ten sposób stworzymy dodatkowe 100 miejsc w przedszkolach – twierdzi prezydent.

Z innych inwestycji wymienić warto na pewno: budowę windy dla dzieci niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 4 za kwotę 200 tys. zł, modernizacja dziedzińca szkolnego w SP 9 za 600 tys. zł, remont dachu w SP 6 za 700 tys. zł. - Obecnie trwa także budowa dwóch placów zabaw. Już 20 maja oddamy do użytku oba te place, jeden mieści się na os. Kazimierza Wielkiego przy SP 12, a drugi mieści się przy ul. Wierzbiczany na Arkuszewie. Ponadto mamy jeszcze w tym roku do zrobienia trzy kolejne place zabaw w myśl zapowiedzi, że każda dzielnica powinna mieć swój plac zabaw. Powinniśmy jeszcze w tym roku zrealizować to zamierzenie – podsumowuje T. Budasz.
Informacjelokalne.pl