Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowy referat w Urzędzie Miasta

Wyróżniony Nowy referat w Urzędzie Miasta

Wszystko wskazuje na to, że powołana właśnie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie nowa komórka ukróci niebawem proceder niepłacenia za wywóz odpadów komunalnych. Szacuje się, że na terenie naszego miasta jest nawet 10 tysięcy osób, które unikają tego obowiązku. Samo przeniesienie kompetencji rozliczania deklaracji w tym zakresie z Urbisu do nowo utworzonego referatu ma przynieść oszczędności rzędu ok. 90 tysięcy złotych.


Od lutego w ramach Wydziału Ochrony Środowiska funkcjonuje nowy referat, który zajmuje się zagospodarowaniem odpadów. Pracują w nim już dwie osoby przeniesione z innych komórek organizacyjnych magistratu, a w marcu na tych samych zasadach dołączy do nich również trzecia osoba. W planach jest także zatrudnienie kolejnych dwóch osób, które zajmować się będą wprowadzaniem danych i obsługą mieszkańców składających deklaracje. - Jest to przeniesienie punktu obsługi deklaracji do Urzędu Miasta, który dotąd funkcjonował w spółce Urbis. Te dwie osoby, które już pracują w tym referacie zajmują się aktualnie przenoszeniem bazy danych – mówi Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna, który informuje ponadto, że nowy referat zajmować się będzie nie tylko sprawami odpadów komunalnych, ale także odpadów ze zbiorników bezodpływowych. - Za obsługę tych deklaracji płacimy na chwilę obecną do spółki Urbis 180 tysięcy złotych, natomiast sam koszt utrzymania nowego referatu będzie o około połowę mniejszy, biorąc pod uwagę zatrudnienie do niego tylko dwóch nowych osób – wylicza.  

Zmiany takie zostały podjęte z powodu zbyt dużych różnic pomiędzy składanymi przez mieszkańców deklaracjami, a stanem faktycznym. Władze miasta wychodzą w związku z tym z zamiarem zweryfikowania tego. Dlaczego jednak zrezygnowano z odebrania tych kompetencji spółce Urbis, która zajmowała się tym od dawna? - Dobrze nam się współpracuje z firmą Urbis i nie wynika to z jakiejś niechęci do dalszej współpracy czy braku zaufania – zapewnia J. Grobelny, który tłumaczy, że nowy referat będzie miał większe kompetencje w świetle obowiązującego prawa. - Referat ten będzie miał za zadanie ścisłą współpracę z referatem spraw obywatelskich. Chodzi o to, żebyśmy mogli w końcu porównać ilość osób, które są zameldowane pod poszczególnymi adresami z ilością osób w zgłoszonych deklaracjach. My niestety takiej bazy nie możemy udostępniać na zewnątrz, więc do tej pory to sprawdzenie czy taka kontrola krzyżowa nie mogła mieć miejsca – wyjaśnia wiceprezydent, który zapowiada przeprowadzanie podobnych kontroli także w innych referatach. - Taką samą kontrolę zamierzamy prowadzić, jeśli chodzi o referat podatków i opłat lokalnych, chodzi tu przede wszystkim o podatek od nieruchomości. Tu też zależy nam na złapaniu wszystkich nieruchomości, na które ewentualnie na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze złożonych deklaracji, a one są zgłoszone do opodatkowania – dodaje.

Okazuje się, że pomiędzy osobami zameldowanymi na terenie naszego miasta, a osobami zgłoszonymi w deklaracjach jest aż 10 tysięcy różnicy. - Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część osób jest zgłoszonych w innych miejscach, np. młodzież ucząca się i osoby pracujące poza Gnieznem – zauważa J. Grobelny. Znaczna część jednak w sposób zamierzony unika tego obowiązku. - Chcemy, aby ta ilość środków w systemie była generowana przez wszystkich i aby osoby zgłoszone w systemie nie płaciły za tych, którzy z jakiś powodów nie są zgłoszeni. To oznacza, że jednocześnie ten system będzie tańszy – twierdzi wiceprezydent Gniezna.

Kolejnym elementem nowych działań w tym zakresie jest wykorzystanie do tego celu Straży Miejskiej w Gnieźnie, która ma współpracować z nowym referatem. - Chodzi o to, żebyśmy za pośrednictwem Straży Miejskiej kontrolowali te posesje i mieszkania, które nie mają w ogóle zgłoszonych deklaracji, a tymczasem z różnych źródeł docierają informacje, że tam jednak ktoś mieszka – tłumaczy J. Gorbelny.

Nowy referat przygotowuje się także do zastosowania innowacyjnych rozwiązań w ramach propagowania poprawnego selekcjonowania odpadów. - Jest pewien pomysł, nad którym właśnie kończymy pracę i który ma zachęcać mieszkańców do prawidłowego selekcjonowania, za co będziemy chcieli nagradzać. Ludzie chętnie w takim czymś uczestniczą, czego przykładem jest  udział wielu osób w loterii paragonowej. Chcemy dzięki temu przyspieszyć te nawyki prawidłowej segregacji – informuje wiceprezydent.

Nowy punkt składania deklaracji w Urzędzie Miejskim ma zostać uruchomiony przy tworzonym właśnie referacie od 1 kwietnia. Już wiadomo, że zmienią się także numery kont, na które należało będzie dokonywać należnych opłat. Postanowiono również skrócić częstotliwość obowiązku dokonywania opłat z kwartalnej na miesięczną. Do mieszkańców rozesłane zostaną w najbliższym czasie właściwe pisma z pełnymi informacjami na ten temat. Stosowne uchwały w tej sprawie mają zostać podjęte na najbliższej sesji Rady Miasta, która jest już zaplanowana na 24 lutego.
Informacjelokalne.pl