http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Łagiewniki Kościelne, Węgorzewo i Strzeżewo Paczkowe pięknieją!

Wyróżniony Łagiewniki Kościelne, Węgorzewo i Strzeżewo Paczkowe pięknieją!

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”, czyli najpopularniejszy z konkursów dotacyjnych Wielkopolskiej Odnowy Wsi został rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzyma 125 projektów. Dotację można było otrzymać zarówno na inwestycje np. budowę i remonty wiejskich świetlic, zieleńców czy placów zabaw, ale również na organizację lokalnych imprez i upamiętnianie wydarzeń. Kwota wsparcia jednego projektu wyniosła nawet 30 tysięcy złotych. Cała pula środków wyniosła ponad 3,2 mln złotych. W gronie dofinansowanych projektów znalazły się trzy z powiatu gnieźnieńskiego.


Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 24 czerwca 2019 r. Radni Sejmiku podjęli uchwałę w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. - Konkurs ten  przyczynia się do wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w swoich sołectwach. Dotąd w programie jest już ponad 2050 sołectw ze 187 wielkopolskich gmin. To pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten konkurs. W tym roku pula pieniędzy na IX edycję konkursu wyniosła 3 250 000 złotych - powiedział Krzysztof Grabowski,  wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Zgodnie z regulaminem wnioski o dofinansowanie można było składać na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości oraz na zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Gminy ubiegające się o dofinansowanie mogły złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym dotacja dla pojedynczego projektu nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł i większa niż 30 tys. zł.

Laureaci konkursu uzyskali dofinansowanie dla niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Wsparcie kierowane jest do sołectw, które aktywnie uczestniczą w procesie odnowy wsi. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina.

Trzy projekty z powiatu gnieźnieńskiego
Z gmin powiatu gnieźnieńskiego dofinansowania otrzymały gmina Kiszkowo i gmina Gniezno. Gmina Kiszkowo otrzymała dofinansowanie na dwa projekty: „W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny” w Łagiewnikach Kościelnych – kwota wsparcia 30 tys. zł oraz na  „CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap”, także 30 tys. zł.

Z kolei gmina Gniezno otrzymała wsparcie w wysokości  20.300 zł na projekt pod nazwą „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej  w m. Strzyżewo Paczkowe”.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.