Raportuj komentarz

Czy to prawda, że Piotr Gruszczyński w Poznaniu zarabia – jak wynika z oświadczenia majątkowego za rok 2017 – 236.577,36 zł rocznie!

Prace nad projektem zmian dotyczących ośrodków szkolenia kierowców dobiegają końca....Czytamy......"Nadzór nad egzaminowaniem sprawuje wojewoda, a nie marszałek województwa. Projekt przewiduje powołanie przy wojewodach Biura do spraw Szkolenia i Egzaminowania, które realizowałoby zadania związane z egzaminowaniem (wszystkich) oraz szkoleniem (wszystkich poza kandydatami na kierowców). Dodatkowo Biuro BSE miałoby być uprawnione do wskazywania ośrodków uprawnionych do prowadzenia kursów instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego."
Czy oznacza to, że wojewoda a nie jak dotychczas marszałek województwa będzie decydował kto zostaje dyrektorem WORD?

całość http://wyborcza.biz/biznes/7,156481,22013563,nadchodzi-rewolucja-w-szkoleniu-kierowcow.html