http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Piętnaście lat Społecznej Straży Rybackiej

Wyróżniony Piętnaście lat Społecznej Straży Rybackiej

W gnieźnieńskim Centrum Kultury eSTeDe odbyło się dziś spotkanie z okazji piętnastolecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie miała przede wszystkim na celu uhonorowanie skutecznych działań Społecznej Straży Rybackiej w zwalczaniu kłusownictwa i dbaniu o przestrzeganie przepisów ochrony przyrody i ochrony wód.


– Jest to praca, która nie jest wynagradzana, a mimo to są chętni do sprawowania tych funkcji i uczestniczenia w życiu społecznym naszego powiatu. Piętnastolecie to dobry moment na podsumowania. Ze strony powiatu wspieramy straż umundurowaniem, środkami technicznymi, samochodem. To jest nasz udział. Swoją pracę strażnicy wykonują nieodpłatnie. Służą również nam jako powiatowi radą, co możemy zrobić na naszych akwenach. Ich funkcja prewencyjno-kontrolna jest bardzo ważna jeśli chodzi o gospodarkę. Musimy chronić środowiska, a straż rybacka się do tego przyczynia. Ważna jest również działalność edukacyjna – mówi starosta Beata Tarczyńska. – Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała bardzo dobrze. Jednym z jej elementów było spotkanie na wodach Jeziora Popielewskiego. Tam pokazywano nam, w jaki sposób straż rybacka działa. Podczas kontroli okazało się, że były zastawione sieci i udaremniono kłusownictwo na tym jeziorze – dodaje.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego zajmuje się czynnościami kontrolno-prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Inicjatorem i pomysłodawcą jej powołania był Zbigniew Misior, który do 2012 roku pełnił funkcję komendanta. Organizacja działa społecznie od 2000 roku, współpracując w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (a konkretnie Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną oraz Państwową Strażą Rybacką. Straż sprawuje kontrolę na wodach śródlądowych położonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa i dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów, z którymi zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu kontroli. – Kontrolujemy 2252 ha wód. To jest około 45 jezior. Jest nas tylko ośmiu. Zmniejszył się stan, ale chętnych nie ma, bo nie jest to praca płatna. Jest to praca społeczna, więc chętnych na pewno nie przybędzie – mówi Andrzej Kowalski, komendant Społecznej Straży Rybackiej. Działalność straży reguluje uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z 24 czerwca 2008 roku, której załącznik stanowi Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Organizacja była wielokrotnie nagradzana pod względem aktywności i skuteczności działania.

– Współpracujemy ze strażą rybacką w zakresie zadań związanych z racjonalną gospodarką wodną, a więc przede wszystkim ochroną wód, rybactwem śródlądowym. Również realizujemy zadania z zakresu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego. Jak wiemy w powiecie gnieźnieńskim obowiązuje strefa ciszy. W tej chwili tylko dwa jeziora są dopuszczone warunkowo do pływania i w tym zakresie również ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego współpracujemy – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Przez tych piętnaście lat staraliśmy się wspierać merytorycznie, jak i finansowo ze środków budżetu powiatu m.in. poprzez zakup samochodu, umundurowania, sprzętu specjalistycznego, czy ubezpieczenia strażników – dodaje.

Obecnie należy do niej liczy ośmiu strażników. Od 29 sierpnia 2012 roku funkcję komendanta pełni Andrzej Kowalski, a jego zastępcą jest Dariusz Frankowski. Andrzej Kowalski od 1977 roku jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Od ponad 20 lat działa w Zarządzie Koła Nr 11 „Polania” – obecnie jako jego wiceprezes. Jest również Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską oraz Społecznym Instruktorem Zarybień. Przez Polski Związek Wędkarski był wielokrotnie odznaczany medalami. Z kolei Dariusz Frankowski do Polskiego Związku Wędkarskiego należy od 1978 roku. Oprócz nich strażnikami są: Waldemar Klorek, Jarosław Ryczkowski, Marek Budzyński, Grzegorz Frankowski, Roman Rokosik i Artur Piątek.

Wszyscy oni odebrali dziś podziękowania za swoją służbę od starosty Beaty Tarczyńskiej i wicestarosty Jerzego Berlika. Gościem uroczystości była m.in. Bronisława Misior, żona nieżyjącego już pierwszego komendanta i inicjatora powołania straży. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele służb na co dzień współpracujących ze Społeczną Strażą Rybacką. Podczas uroczystości w prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Dariusza Frankowskiego, przedstawiono początki i obecną działalność straży. W Sali, gdzie odbyło się spotkanie swoje zdjęcia wykonane na akwenach powiatu gnieźnieńskiego zaprezentował Przemysław Degórski.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.