http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

ZSP nr 1 już razem z uczniami i nauczycielami z ZSP nr 4

Swojego końca doczekała się słynna już sprawa likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie. Uczniowie i nauczyciele likwidowanej placówki od września przeniesieni zostają do mieszczącego się w tym samym budynku ZSP nr 1. Jak wygląda organizacja pracy przed nowym rokiem szkolnym?

„Słoneczne praktyki”

Już druga grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie wyjechała na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii (projekt POWER). Z całą pewnością przyczynią się one w przyszłości do ich mobilności, dzięki czemu będą mogli podejmować odważne wybory korzystając także z europejskiego rynku pracy.

Podwójny sukces Krystiana Szewczyka!

Ostatni okres był bardzo udany dla Krystiana Szewczyka, ucznia klasy trzeciej technikum geodezyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. O wszechstronnych umiejętnościach ucznia świadczą dwa drugie miejsca zajęte przez niego w dwóch różnych konkursach na szczeblu wojewódzkim.

Młody mechanik na medal!

Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wręczono wyróżnienie uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie za wybitne osiągnięcia w nauce zawodu.  Przemysław Chudzyński odebrał z rąk starosty Beaty Tarczyńskiej wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1.000 zł oraz życzenia dalszych sukcesów w trwających z jego udziałem konkursach.

Wiedza drogą do zwycięstwa!

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie wykazali się rozległą wiedzą z zakresu życia i działalności społeczno-politycznej patrona swojej szkoły i uczestniczyli w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka, odbywającym się w Miejskiej Górce. Popularyzacja idei tego wybitnego Polaka stała się jego celem przewodnim.

Przemysław Chudzyński na trzecim miejscu!

W Olsztynie odbywały się eliminacje do finału XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wśród 223 jej uczestników nie zabrakło także Przemysława Chudzyńskiego, kształcącego się w III klasie technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie.

Subskrybuj to źródło RSS