http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Światowy Dzień Mokradeł w gminie Kłecko

Wyróżniony Światowy Dzień Mokradeł w gminie Kłecko

Drugiego lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Każdego roku obchodom towarzyszy inne hasło, a temat wiodący roku 2018 brzmi: ,,Mokradła dla zrównoważonego rozwoju miast”. Pierwszy raz Dzień Mokradeł świętowano w roku 1997 w celu upamiętnienia międzynarodowej Konwencji Ramsarskiej z 1971 r. Do tej pory Konwencję podpisało 160 krajów, w tym Polska (1978). Inicjatywa ta ma na celu ochronę cennych obszarów wodno – błotnych na całym świecie. Na listę konwencji wpisanych jest aż 13 terenów podmokłych w Polsce, głównie parki narodowe i rezerwaty przyrody.


W przeddzień Światowego Dnia Mokradeł Szkołę Podstawową w Dębnicy oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku odwiedził Artur Golis z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Celem spotkań edukacyjnych w ramach lekcji przyrody było przybliżanie młodzieży tematu mokradeł oraz promocja ich aktywnej ochrony. Dla zainteresowanych uczniów z klas IV – VI zorganizowano warsztaty o terenach podmokłych – ważnych dla środowiska ekosystemach silnie zagrożonych przez migracje, osuszanie oraz zanieczyszczenia. Mokradła to nie tylko jedna z ostatnich ostoi bioróżnorodności, to również ogromny rezerwuar wody, niezwykle istotny z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu, powodziami i suszą. Ważny nie tylko dla całej planety, ale też dla naszych, ludzkich interesów.

W czasie dwóch spotkań uczniowie przypomnieli sobie, że mokradła występują najczęściej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych i stanowią je: zarastające jeziora i starorzecza, rozlewiska w dolinach rzek, torfowiska oraz miejsca wypływu wód podziemnych. Przyjrzeli się bliżej roślinom terenów podmokłych, np. mchom torfowcom, turzycom, wełniankom, storczykom, owadożernym rosiczkom, bagnu zwyczajnemu, żurawinie, borówce bagiennej, trzcinom oraz wielu gatunkom drzew: olszom, wierzbom, sosnom i brzozom. Młodzi przyrodnicy wzbogacili swoją wiedzę o nowe nazwy gatunkowe: wiązówka błotna, knieć błotna, kosaciec żółty, jaskier rozłogowy, krwawnica pospolita,
 
Zdecydowana większość terenów podmokłych w Polsce to prawdziwy ziemski raj dla wielu gatunków zwierząt. Wynika to przede wszystkim z dużego zróżnicowania krajobrazu. Grupą najbardziej zwracającą uwagę na torfowiskach są ptaki: zarówno gatunki lęgowe, jak i takie, które przebywają tu tylko w celu posilenia się lub odpoczynku. Kulik, kszyk, batalion, bocian czarny i biały, żuraw, czapla, bączek, czajka, rycyk, derkacz, wąsatka, zimorodek, myszołów, błotniaki, sowy, dzierzba, srokosz, kaczki, gęsi to tylko niektóre gatunki przedstawione na barwnych slajdach. Dość liczną grupę żyjących na bagnach zwierząt stanowiły ssaki (np. łosie, sarny, lisy, dziki, bobry), gady, płazy i bezkręgowce (np. komary, ważki, motyle, mrówki, pająki, ślimaki, pierścienice).  

Do dziś specjaliści różnych dziedzin spierają się o to jak powinna brzmieć prawidłowa definicja mokradła, jak wyznaczać jego granice, czy też jakie wskaźniki przyjąć, aby dobrze rozpoznać czy dany teren można już uznać za mokradło, czy też nie. Obecnie mamy aż ponad 50 definicji mokradła! Bez względu na to, którą definicję wybierzemy, zauważymy, że znajdzie się w niej odniesienie do wody oraz specyficznej flory i fauny zasiedlającej ten typ siedliska.

Prelegent interesująco uzasadniał, dlaczego mokradła są ważne? Wskazał na ich rolę w regulacji stosunków wodnych, środowisko życia flory i fauny, wykorzystywanie gospodarcze (np. wypas koni i bydła, połów ryb, wędkarstwo) oraz turystyczne. Wspomniał, że tereny podmokłe są także bardzo ważnymi obiektami badań naukowych, a ich skuteczna ochrona jest warunkiem nie tylko zachowania unikalnej flory i fauny, ale również warunkiem niezbędnym do funkcjonowania ludzi.

Spotkanie z młodzieżą szkół podstawowych z Dębnicy i Kłecka w ciekawy sposób popularyzowało wiedzę na temat znaczenia terenów podmokłych w przyrodzie i życiu codziennym człowieka.

Ostatnio zmienianysobota, 03 luty 2018 21:01

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.