http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Leader” z 6 milionami złotych

Wyróżniony „Leader” z 6 milionami złotych

Rusza kolejna edycja Programu „Leader”, w ramach którego pozyskiwać można środki na rozwój przedsiębiorstw małych i mikro oraz inwestycje niekomercyjne o funkcjach turystycznych lub rekreacyjnych. Od tego roku zmieniła się jedynie procedura składania wniosków, które wyklucza możliwość ich szczegółowego poprawiania. Stowarzyszenie Światowid zachęca do kontaktu ze swoim biurem, które oferuje pomoc w przygotowywaniu takich wniosków.


Rusza realizacja kolejnej części programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejski Fundusz Rolny. - W tym roku w strategii bardzo duży nakład finansowy jest skierowany na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na tworzenie i wzmocnienie kapitału społecznego – mówi Katarzyna Jórga, prezes Stowarzyszenia Światowid.

Stowarzyszenie Światowid podpisało 17 maja umowę ramową na wdrażanie tego programu na terenie pięciu gmin: Trzemeszno, Niechanowo, Czerniejewo, Witkowo, Orchowo. - W najbliższych latach nasze stowarzyszenie będzie ogłaszało i organizowało konkursy dla beneficjentów na działania sprzyjające rozwojowi kapitału społecznego na naszym terenie oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 6 milionów złotych – tłumaczy.

Rozpisane zostały dwa konkursy. - Pierwszy konkurs jest skierowany dla istniejących firm mikro i małych na ich wzmocnienie, innowacyjny rozwój i budowanie innowacyjnych miejsc pracy. To jest nabór w kwocie 1 miliona złotych – wymienia K. Jórga. Pomoc w ramach tego konkursu, to jednorazowa kwota w wysokości od 50 tys. zł do 300 tys. zł.

Drugie działanie skierowane jest do jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych - Będzie prowadzony nabór na inwestycje niekomercyjne do rozwoju rekreacji oraz turystyki na naszym terenie, tj. 1 200 000 zł i to są dwie kwoty, które są planowane w tym roku. Wakacje zapowiadają się więc dość pracowicie i będziemy intensywnie pracować, żeby te pieniążki rozdysponować na nasz teren jak najbardziej wiarygodnie i skutecznie, żeby te pomysły i projekty były celowe i trafione – dodaje.

Wnioski o dotacje muszą być nie tylko przemyślane, ale także dobrze uzasadnione i przygotowane. - To jest bardzo ważna rzecz, bo w przeciwieństwie do poprzedniego okresu programowania nie ma już tzw. procedury uzupełnień. Teraz można tylko ewentualnie poprawić błędy pisarskie. Nie można złożyć pomysłu byle jakiego – uczula  K. Jórga. Stowarzyszenie Światowid zaprasza do udziału w cyklu doradczym prowadzonym przez swoje biuro. - Dlatego zachęcamy wszystkich przyszłych beneficjentów do kontaktu z nami, bo naprawdę trzeba dobrze przygotować ten wniosek ze wszystkimi załącznikami. Musi być taki, żeby nie było żadnego powodu do tego, aby mógł być przez samorząd województwa odrzucony – podsumowuje.

Nabory zostaną ogłoszone najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca, kiedy instytucja zarządzająca konkursem przygotuje i przekaże formularze wniosków. Najpierw odbędzie się konkurs dla przedsiębiorców, a we wrześniu planowane jest rozpoczęcie naboru na inwestycje niekomercyjne. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej: stowarzyszenieswiatowid.pl
Ostatnio zmienianypiątek, 03 czerwiec 2016 12:29

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.