http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego” - projekt zakończony

Wyróżniony „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego” - projekt zakończony

W gminie Kiszkowo, zakończył się właśnie projekt „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego”, który był podzielony na 3 połączone ze sobą bloki tematyczne, a każdy z nich przedstawiany w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat ptaków krajobrazu rolniczego, ich występowania, biologii, zagrożeń ze strony człowieka oraz możliwości ochrony.


Celem praktycznym była poprawa środowiska naturalnego w najbliższej okolicy szkół i wsi poprzez wypuszczenie kuropatw i bażantów, wywieszenie budek lęgowych dla ptaków wróblowatych w parkach wiejskich i alejach przydrożnych oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków liściastych. Przyroda jaką są ptaki i drzewa są istotnymi elementami krajobrazu i dobrem ogólnospołecznym. Działanie to będzie miało długofalowy efekt.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć z dziećmi ze szkół podstawowych z terenu gminy Kiszkowo. Od września do listopada prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne We wrześniu zajęcia te dotyczyły ptaków krajobrazu rolniczego. W czasie zajęć praktycznych wypuszczono 40 kuropatw i 20 bażantów.

Był to realny wpływ na populację wyżej wymienionych gatunków, poprzez zwiększenie ich liczebności i poprawę puli genowej tych małych izolowanych populacji. Kuropatwy były wypuszczane w 4 miejscach po 10 osobników, bażanty w grupach po 5 osobników. W październiku były zajęcia o ptakach wróblowatych w krajobrazie rolniczym, które do odbycia lęgów potrzebują dziupli. W parkach wiejskich i przy istniejących alejach drzew rozwieszono 40 budek lęgowych.

W listopadzie przeprowadzono pogadanki o roli zadrzewień śródpolnych, ich wpływie na różnorodność środowiska a działaniem praktycznym było wykonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych rodzimego pochodzenia. Łącznie przeprowadzono lekcje i zajęcia terenowe z wszystkimi uczniami ze szkół podstawowych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie.
 
Koordynator projektu
Bartosz Krąkowski

Media

Ostatnio zmienianypiątek, 29 styczeń 2016 23:01

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.