http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. 250 tys. zł na wymianę pieców

Wyróżniony Fot. gniezno.eu Fot. gniezno.eu

Rusza program „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie z budżetu Miasta Gniezna na likwidację starych pieców na paliwo stałe.


Nowy program stanowi kontynuację realizowanego przez Miasto Gniezno w latach 2015-2018 przedsięwzięcia „KAWKA”, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego efektem była likwidacja 654 starych pieców i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak podkreśla prezydent Tomasz Budasz, efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku realizacji tzw. „Kawki” był bardzo zadowalający: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:, pyłu zawieszonego PM10 o 14,555 Mg/rok, pyłu PM2,5 o 13,781 Mg/rok oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1 481,197 Mg/rok. Dlatego, mimo zakończenia wojewódzkiego programu, władze Gniezna zadecydowały o kontynuowaniu tego działania we własnym zakresie.

W ramach nowego programu będzie można wnioskować o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Gniezna na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach mieszkalnych oraz budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przede wszystkim osoby fizyczne (właściciele lokali, współwłaściciele po uzyskaniu zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli, najemcy), wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby prawne. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym), do sumy 2.500 złotych na lokal lub budynek z istniejącą instalacją c.o. i 4.000 zł na lokal lub budynek bez instalacji c.o.

Złożone wnioski będą oceniane pod kątem efektywności ekologicznej. Przyznawane będą punkty za ilość likwidowanych pieców/kotłów/palenisk, rodzaj nowego ogrzewania (preferowane podłączenie do sieci ciepłowniczej), efektywność przedsięwzięcia, ale także za ukończony 60. rok życia Wnioskodawcy, legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności Wnioskodawcy lub członka rodziny zamieszkującego w lokalu z Wnioskodawcą, a także posiadanie Karty Dużej Rodziny. W wyniku oceny zostanie utworzona lista rankingowa wniosków uszeregowanych według ilości przyznanych punktów.

Nabór wniosków planowany jest na drugą połowę kwietnia i będzie trwał jeden miesiąc. W latach następnych nabory odbędą się w okresie styczeń-marzec. Środki z budżetu miasta przeznaczone w roku 2019 na ten cel to kwota 250.000 złotych.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.