Logo
Wydrukuj tę stronę

ILTV poleca: Dzwon „Mieszko i Dobrawa” tak brzmi...

Wyróżniony ILTV poleca: Dzwon „Mieszko i Dobrawa” tak brzmi...

- Towarzyszą nam dziś, tutaj, na Ostrowie Lednickim, szczególne znaki i słowa: pawłowe wezwanie do jedności, której źródłem jest On, nasz Pan Zmartwychwstały. Za chwilę usłyszymy też dźwięk dzwonu Mieszko i Dobrawa, który poświęcimy jako votum jubileuszowe. Brzmienie bijących dzwonów jest zaproszeniem do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem - powiedział dzisiaj, po zakończeniu nabożeństwa na Ostrowie Lednickim, ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.


- Jest też wezwaniem do działania, do zaangażowania, do budowania wspólnego dobra, obficie czerpiąc z mądrości i tradycji odziedziczonej po przodkach. Oby nasze spotkanie i modlitwa w tym miejscu stały się dla nas wszystkich źródłem nadziei, która zawieść nie może. Obyśmy bez obaw i z radością potrafili dzielić się nią z tymi, którzy domagają się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest – podkreśla ks. abp W. Polak, Prymas Polski, który następnie poświęcił dzwon „Mieszko i Dobrawa”.
    
Dzwon „Mieszko i Dobrawa” powstał by uczcić 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a tym samym symboliczny Chrzest Polski. Dzwon został umieszczony przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Dzwon „Mieszko i Dobrawa” powstał w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, słynnej odlewni dzwonów, która w poprzednim roku wykonała dzwon św. Jana Pawła II dla Królewskiej Katedry na Wawelu.

Dzwon brzmi w tonacji d/2, waży 220 kg i ma średnicę 70 cm. Do odlewu został wykorzystany wysokiej jakości stop miedzi i cyny w proporcjach 78:22. Kute serce dzwonu wykonane jest z miękkiej stali St3. Dzwon przywieszony jest do dębowego jarzma, które wisi w dębowej dzwonnicy o wysokości 2 m wykonanej przez firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy. Dzwon jest wprawiany w ruch za pomocą sznura, który „spadając do dołu dzwonnicy”, symbolizuje „węzeł miłości, jaki go wiąże z ziemią i z najmniejszymi jego braćmi”. Dzwonnica jest zaś „dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich uśpienia” – „zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych i kruszyć gromy”. Dźwięk d/2 został dobrany specjalnie ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” (HWV 56) Georga Friedricha Haendla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc!

Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą parą, przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się łacińska inskrypcja:

AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE
EO REGNANTE IPSA SUADENTE
FIDES CATHOLICA
IN POLONIA
RECEPTA FUIT

Co tłumaczy się:

Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu:

OSTROV IN LEDNICA
ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS
MMXVI

Co się tłumaczy:

Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I
2016

Media

Informacjelokalne.pl