http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Prezydent Budasz z absolutorium

Podczas pierwszej z dzisiejszych sesji Rady Miasta, radni głosowali rozliczenie budżetu z 2018 roku. Półrocze bieżącego roku to moment, w którym Rada Miasta nie tylko podejmuje dyskusję nad wykonaniem budżetu roku poprzedniego. Przedstawienia wykonania budżetu dokonała skarbnik miasta Ewa Gawrych. Radni poszczególnych klubów mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat tego, jaki był miniony budżet. Zgodnie z tym, co było do przewidzenia, nie wszyscy radni byli w swojej opinii jednomyślni.

W Gnieźnie będzie żyło się drożej

Wywóz śmieci, to nie tylko w Gnieźnie, poważny problem miejski. Istnieją także obostrzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dotykają naszego miasta. Zastępca prezydenta Jarosław Grobelny mówił o problemach związanych z systemem odbioru śmieci. Zwrócił między innymi uwagę na problem, o którym pisaliśmy w ostatnim felietonie, czyli o niekorzystnych dla aglomeracji miejskich zmianach legislacyjnych oraz odbijającej się na jakości segregowania śmieci przez mieszkańców zmianie liczby strumieni śmieci.

Powstańcy Wielkopolscy patronem SP 7

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę mówiącą o zmianie patrona dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Eugeniusza Piaseckiego. Od roku 2019 ma ona nosić oficjalnie imię Powstańców Wielkopolskich, co zresztą ilustruje namalowany w połowie tego roku mural na budynku tej szkoły.

Budżet Gniezna uchwalony. Deficyt na poziomie około 16 mln zł

Rada Miasta Gniezna w środowe popołudnie przegłosowała uchwałę budżetową na rok 2019. Za jej przyjęciem zgodnie zagłosowali wszyscy przedstawiciele z Koalicji dla Pierwszej Stolicy oraz radny niezależny, a radni Prawa i Sprawiedliwości od głosu się wstrzymali. Miasto w roku następnym ma mieć ok. 307 milionów dochodów i ok. 323 miliony wydatków, co oznacza jednocześnie, że deficyt budżetowy jest szacowany na ponad 16 milionów.

Ile będzie zarabiał prezydent Tomasz Budasz?

W czwartek po południu obradowała Rada Miasta Gniezna, która przegłosowała kilka uchwał dotyczących polityki finansowej, w tym wynagrodzenie dla prezydenta. Większość przedłożonych uchwał zostało przyjętych jednomyślnie, a rozdzielano m.in. środki mające być pozyskane z koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie Gniezna oraz zmieniono statut Miejskiej Rady Seniorów.

Opozycja nie pokieruje żadną komisją

Wczoraj podczas pierwszej sesji Rady Miasta Gniezna wybrano przewodniczących komisji miejskich, a dziś poznaliśmy ich pełne składy. Radni decydowali do prac której komisji chcą zostać przyporządkowani.

Nowa Rada Miasta Gniezna już pracuje!

Obsadzaniem stanowisk w prezydium Rady Miasta Gniezna zajmowali się podczas swojego pierwszego posiedzenia radni miejscy. Jak już wcześniej informowaliśmy, na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Gniezna pozostanie Michał Glejzer, a na jego zastępców zostali powołani: Zdzisław Kujawa, Bogusława Młodzikowska, Marek Bartkowicz. O swoich priorytetach na nową kadencję mówił również prezydent Tomasz Budasz, który przypomniał najważniejsze punkty swojego programu dla Gniezna.

Michał Glejzer ponownie przewodniczącym Rady Miasta Gniezna!

O godz. 14.00 w Starym Ratuszu rozpoczęła się I sesja Rady Miasta Gniezna kadencji 2018 – 2023. W porządku obrad m.in. ślubowanie radnych i prezydenta Gniezna, Tomasza Budasza oraz wybór przewodniczącego Rady Miasta. Zgodnie z przewidywaniem przewodniczącym został Michał Glejzer, który pełnił tę funkcję również w minionej kadencji.

Subskrybuj to źródło RSS