http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Strażacki Dzień Kobiet

Na zaproszenie druha Jacka Kowalskiego, prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP do Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie przybyły druhny ze wszystkich jednostek OSP powiatu gnieźnieńskiego.

OSP w Łubowie otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Łubowo na dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Łubowo”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Subskrybuj to źródło RSS