http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Gniezno w specjalnej strefie ekonomicznej

Wyróżniony Gniezno w specjalnej strefie ekonomicznej

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Tomasz Budasz poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premier Ewę Kopacz w miniony piątek, 24 lipca grunty na terenie Gniezna zostały włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Był to m.in. jeden z warunków powstania w Gnieźnie zakładu niemieckiej firmy Kirchhoff. Przedsiębiorstwo dziś w drodze przetargu nieograniczonego zakupiło część gruntów położnych na terenach objętych strefą za kwotę 816 tys. zł.


– To, co zostało rozpoczęte we wrześniu 2014 roku w piątek znalazło swój szczęśliwy finał. Uprawomocnienie nastąpi z dniem 8 sierpnia. To ogromnie istotne, że po wielu miesiącach naszych intensywnych starań Gniezno zostało objęte strefą, aby można było do niej ściągnąć firmy i zakłady pracy. Jednym z warunku powstania w Gnieźnie firmy Kirchhoff było lokowanie jej zakładu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z listem intencyjnym mieliśmy czas do 30 lipca – mówi prezydent Tomasz Budasz. Przyznaje, że są już kolejne firmy zainteresowane inwestowaniem na terenach objętych strefą w Gnieźnie. Podkreśla, że włączenia miejskich gruntów do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dużym stopniu przyczyniły się działania posła Pawła Arndta. – Myślę, że te osoby, które w pierwszej kolejności znajdą pracę w firmie Kirchhoff, czyli ta grupa około stu osób, będzie mogła osobiście podziękować panu posłowi, bo to dzięki jego działaniom i osobistej interwencji ten zakład w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej powstanie – zaznacza T. Budasz. Dodaje, że wrzesień tego roku jako termin rozpoczęcia prac przy budowie zakładu firmy Kirchhoff jest niezagrożony.

Poseł Paweł Arndt przypomina, że gdy w ubiegłym roku podejmowano starania o włączenie do strefy miejskich gruntów, spodziewał się, że nastąpi to na wiosnę, w okolicach świąt wielkanocnych. – Wszystko zaczęło się od naszej wizyty w ministerstwie gospodarki, bo tam dokumenty po podpisaniu, po zaakceptowaniu przez  zarząd województwa wielkopolskiego trafiły. W ministerstwie gospodarki było dobry klimat, żeby sprawę załatwić. Problem polegał na tym, że Gniezno to nie była jedyna lokalizacja, o którą Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzała swoje tereny. W innych lokalizacjach było dużo więcej problemów. Niestety one spowodowały, że ten czas został wydłużony – mówi poseł Paweł Arndt. W dalszym ciągu sprawą poszerzenie strefy zajął się Komitet Stały Rady Ministrów.

Dodatkowe problemy pojawiły się, gdy dokument trafiły do poszczególnych ministerstw. Minister finansów zgłosił swoje uwagi, dotyczące braku potencjalnych inwestorów. Odrębne uwagi zgłosiło natomiast ministerstwo środowiska. Jak przyznaje poseł były to generalne uwagi, że niektóre obszary znajdują się na terenach zalewowych, w strefach podmokłych w związku z tym fragmenty terenów trzeba będzie wyłączyć. To doprowadziło do wyłączenia jednej lokalizacji w całości.

Rozporządzeniem przedłożonym przez ministra gospodarki do strefy zostały włączone grunty publiczne, które położone są w Nowej Soli, Czerwieńsku, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Gnieźnie i Kwilczu, oraz grunty prywatne w Żarach. W efekcie powierzchnia strefy wyniesie ok. 1 878,8790 ha. Gnieźnieńskie tereny objęte strefą to dwa kompleksy o łącznej powierzchni 11,82 ha. Pierwszy znajduje się w rejonie ulicy Pomowskiej, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ul. Gdańską a terenami kolejowymi (kierunek Nakło) oraz w pobliżu drogi krajowej S-5, w kierunku Gdańska. Działka ma powierzchnię 2,20.35 ha. Kompleks objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej i mieszkaniowej, co umożliwia ulokowanie tam obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

Drugi kompleks gruntów objętych strefą znajduje się rejonie ulic Kolejowej i Hipolita Cegielskiego w południowo-wschodniej części miasta i od strony południowej graniczy z gminą wiejską Gniezno. Stanowi część większego obszaru (ponad 50 ha) przeznaczonego pod inwestycje przemysłowe. Od strony zachodniej teren ten przylega do już funkcjonujących zakładów przemysłowych. Łączna powierzchnia proponowanego potencjalnym inwestorom obszaru wynosi 9,61.81 ha i obejmuje osiem działek ewidencyjnych. Teren ten posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem do zabudowy przemysłowej, a jako podstawowe przeznaczenie terenu, ustalono funkcję aktywności gospodarczej z zakresu działalności produkcyjnej.

Wiceprezydent Jarosław Grobelny podkreśla, że inwestowanie na terenach objętych strefą wiąże się ze znaczącymi ulgami w podatku CIT, co dla inwestorów ma nierzadko kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. – Przykład firmy Kirchhoff jest mamy nadzieję początkiem rozwoju tej strefy. To też pobudziło nas do działania, żeby tę strefę uzbroić. Na początek przyszłego roku mamy uzgodnione uzbrojenie. Szczególnie strefa przy ulicy Cegielskiego będzie uzbrojona praktycznie we wszystkie niezbędne media – mówi wiceprezydent. Dodaje, że została już wszczęta procedura przetargowa na tereny przy ulicy Pomoskiej. Trwają też przygotowania do ogłoszenia przetargu na tereny przy ulicy Cegielskiego o powierzchni 4,5 ha. Planowane są też działania zmierzające do rozszerzenia strefy o kolejne tereny. Zapewnia, że wszystkie tereny objęte strefą zostały przebadane i nadają się do zabudowy.

– W najbliższych tygodniach będziemy rozstrzygali kwestie związane z terenem przy ulicy Cegielskiego. Tam jest zainteresowanych dwóch inwestorów. Jeden już działający na terenie miasta, który analizuje możliwość zlokalizowania w strefie swoich nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Prowadzimy jeszcze rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami. To nas napawa o tyle pozytywnie, że w najbliższym czasie przystąpimy do przygotowania wniosku o rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej o kolejne tereny – mówi Jarosław Grobelny.

Z kolei prezydent Tomasz Budasz przyznaje: – Pojawienie się pierwszego inwestora, objęcie terenów strefą, powoduje, że coraz częściej do naszych drzwi pukają kolejni inwestorzy. Stąd decyzja, że przygotowujemy pozostałych 4,5 ha pod procedurę przetargową. Myślę, że jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego sprzedamy tereny przy Kolejowej oraz tereny przy ulicy Pomoskiej. Tutaj procedura jest bardziej zaawansowana, ponieważ są firmy zainteresowane nabyciem tych terenów. Warunkiem jest stworzenie nowych miejsc pracy. To jest istotne. Te grunty w sposób szczególny przeznaczone są pod zakłady, które stworzą nowe miejsca pracy. Od września rozpoczynamy program w gimnazjach „Zawodówka jest ok”. Licząc się z tym, że może nastąpić duże zapotrzebowanie przede wszystkim na zawody techniczne, chcemy przekonać młodzież oraz rodziców do tego, że warto iść do szkół zawodowych, warto jest mieć fach w ręce, bo to będzie powodowało, że będzie znacznie łatwiej znaleźć pracę w Gnieźnie.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.