http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Powiat kontynuuje akcję usuwania azbestu

Wyróżniony Powiat kontynuuje akcję usuwania azbestu

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie już od 2008 roku realizuje zadanie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego. Nie inaczej jest w tym roku. Jak przekonują starosta Beata Tarczyńska oraz Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, warto w najbliższym czasie wnioskować o bezpłatne usunięcie i utylizację azbestu, gdyż środki pozyskane na ten cel przez powiat są najwyższe od początku trwania akcji.


Powiat Gnieźnieński od 2008 roku składa wnioski o dotacje, koordynuje oraz rozlicza realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środków pochodzących z budżetu powiatu, miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. Co roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą zatwierdza Regulamin finansowania realizacji przedsięwzięcia, który określa cele, zasady i wysokość środków dla każdej z gmin powiatu oraz zasady ich rozliczania.

W 2015 roku kwota dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW (przy współudziale NFOŚiGW) wynosi: 378 tys. zł netto i jest największą dotacją pozyskaną w ciągu ośmiu lat trwania akcji. W budżecie powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę 50 tys. zł, a udział gmin wynosi 135 tys. zł. Całość środków przeznaczonych na realizację zadania w tym roku wynosi więc aż 563 tys. zł, co ma pozwolić zutylizować około 1,3 tys. ton wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu (wnioskodawców) do realizacji zadania jest stuprocentowe i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów (wywiezienia azbestu na składowisko). Procedura przyznania środków jest prosta. Należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska (www.naszesrodowisko.pl) oraz w urzędach gmin. Do wniosku winien być załączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie powiatu. Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie. Termin przyjmowania wniosków ustala indywidualnie każda z gmin, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków. W tym roku akcja usuwania azbestu potrwa do 30 listopada. W ramach akcji usuwane są też dzikie składowiska azbestu. Dlatego też starosta Beata Tarczyńska i Magdalena Musiałowicz zwracają się do mieszkańców, by zgłaszali istnienie takich składowisk w starostwie lub urzędach gmin.

– Apeluję do wszystkich posiadaczy wyrobów z azbestu, aby składali wnioski. Można je składać do 30 września. Każda gmina wyznacza swój termin. O decyzji przyznania środków decyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego też apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, aby takie wnioski składali jak najszybciej. Akcja będzie jeszcze trwała przez lata. Ale najważniejsze jest to, abyśmy te środki, które mamy dzisiaj wykorzystali maksymalnie do zera. Wszystko zależy od tego, jak mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego się do tej akcji przyłączą. Korzyści są oczywiste, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim zdrowotne. Mamy obowiązek takie wyroby likwidować. Środki są zabezpieczone. Wystarczy dobra wola, aby z nich skorzystać – mówi starosta Beata Tarczyńska.

Jak podkreśla Magdalena Musiałowicz, usuwanie azbestu musi być wykonywane przez profesjonalistów, którzy po zwilżeniu materiału powinni zdjąć go najlepiej w całości, nie dopuszczając do jego łamania lub kruszenia. Dlatego warto zwrócić się o dotację, a nie usuwać azbest na własną rękę. Wykonawcą, który będzie usuwał azbest w tegorocznej akcji jest Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, który został wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Odpady zawierające azbest transportowane będą na składowiska odpadów niebezpiecznych w Koninie i Kraśniku.

– Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który pyli do otoczenia, powoduje wiele chorób. Może być niebezpieczny dla życia i zdrowia, jak również dla środowiska. Powoduje choroby takie, jak pylica azbestowa, rak płuc, przewlekłe zapalenia krtani. Warto o tym pamiętać i warto go usuwać. Bardzo ważne jest, by azbest był usuwany przez profesjonalną firmę, która zajmuje się tym. Teren, gdzie usuwa się azbest musi być odpowiednio oznakowany, płyty powinny być zdejmowane w całości, żeby nie ulegały ukruszeniu, wtedy bowiem następuje pylenie oraz polewane wodą – mówi Magdalena Musiałowicz. Dodaje, że wzrasta świadomość mieszkańców w tym zakresie, co widać po zwiększającej się z roku na rok liczbie składanych wniosków.

Jak przyznaje Magdalena Musiałowicz, w 2015 roku koszt demontażu i unieszkodliwienia tony azbestu wynosi 420 zł, czyli o 80 zł mniej niż w roku ubiegłym i stanowi najniższą cenę od początku trwania akcji. Uzyskana przez powiat w przetargu cena, powinna pozwolić na usunięcie ponad 1,3 tys. ton azbestu i w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.
Od 2008 roku z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego usunięto ponad 3200 ton azbestu z 1300 nieruchomości. Zgodnie z przepisami azbest powinien być całkowicie usunięty i zutylizowany do 2032 roku.  Obecnie na terenie całej Polski jest ponad 14 mln ton azbestu. By usunąć go w całości do 2032 roku tempo likwidacji należałoby zwiększyć co najmniej czterokrotnie. Natomiast na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest 19 tys. ton tego niebezpiecznego surowca. By usunąć go w ciągu najbliższych siedemnastu lat tempo likwidacji musiałby wzrosnąć trzykrotnie. Średnio w powiecie gnieźnieńskim usuwanych jest 500 ton rocznie z 300 gospodarstw.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.