Logo
Wydrukuj tę stronę

OSP w Łubowie otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Wyróżniony OSP w Łubowie otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Fot. Marta Jankowska

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Łubowo na dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Łubowo”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.


Całkowita wartość projektu wynosi blisko 933 tys. zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 746 tys.
Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łubowie. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego na obszarze Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: (na zdjęciu od lewej): Marek Zieliński, zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Eugenia Klimek, skarbnik Gminy Łubowo i Andrzej Łozowski, Wójt Gminy Łubowo.
Informacjelokalne.pl