http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Czy prace Rady Miasta mogą zostać sparaliżowane?

Wyróżniony Czy prace Rady Miasta mogą zostać sparaliżowane?

To była sesja Rady Miasta Gniezna, jakiej jeszcze nie było i którą zwołano w trybie ekspresowym, gdyż wymagał tego termin wymagalności na skierowanie źle zaadresowanej skargi jednego z mieszkańców na błędy zawarte w podjętych uchwałach tejże rady.


Autorem skargi na nieprawidłowości w treści trzech uchwał dotyczących placówek oświatowych jest Piotr Fischer, do niedawna pracownik Referatu Edukacji w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. – W tych uchwałach rzeczywiście wkradły się jakieś błędy, np. jedna z uchwał została podjęta z dniem 24 grudnia 2018 roku. Wszystkie uchwały już zostały opublikowane przez wojewodę wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym i teraz wojewoda ma jeszcze 30 dni na to, żeby zbadać uchwałę i ewentualnie zakwestionować jej treść zapisów – mówi Michał Glejzer, przewodniczący Rady Miasta Gniezna i radny Platformy Obywatelskiej. – Adresatem pisma jest pan wojewoda i też pismo nie wskazuje, o którego wojewodę tu chodzi, możemy oczywiście się tylko domyślać, że chodzi o wojewodę wielkopolskiego. Pojawiają się tam wątki dotyczące Rady Miasta i prezydenta, to jest kompletnie niezrozumiałe – dodaje M. Glejzer.

Co na ten temat mówią przepisy? Art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego określa jednoznacznie, że każdy organ, do którego została źle skierowana tego typu skarga musi oficjalnie przekazać w ciągu siedmiu dni takie pismo do organu właściwego. Przypomnijmy więc, że w sprawach błędów zawartych w uchwałach podjętych przez samorządy, organem orzekającym jest tutaj wojewoda z danego województwa, na którego obszarze taka rada funkcjonuje. – Dlatego w czwartek w godzinach popołudniowych ta sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Ten mieszkaniec musi dostać odpowiedź od nas do piątku, do godz. 7.38 i na pewno ją od nas dostanie – zauważa przewodniczący Rady Miasta Gniezna, który zaproponował nowe rozwiązanie w takich sytuacjach, aby uniknąć podobnego zamieszania w przyszłości.

Co do jego propozycji są jednak wątpliwości. – Trochę się obawiam, że za chwilę otworzy się nam jakaś „puszka Pandory” i co kilka dni będziemy zwoływali sesje nadzwyczajne Rady Miasta Gniezna. Ja chcę dzisiaj zaproponować, bym mógł obligatoryjnie w takich sytuacjach automatycznie przekierowywać tego typu skargi do organu kompetentnego do ich rozstrzygania. Mam tylko nadzieję, że pan wojewoda nie zakwestionuje tej ewentualnie podjętej uchwały, która dawałaby przewodniczącemu taką delegację do technicznego przekazywania tego typu pism do właściwego organu – konkluduje M. Glejzer.

Radni jednogłośnie, ale nie bezdyskusyjnie postanowili przychylić się do propozycji przewodniczącego, a skargę zdecydowano się przekazać do właściwego dla jej rozpatrywania organu. – Dla nas jest oczywiste, że w skargach na siebie nie może rozstrzygać Rada Miasta Gniezna, ale tutaj mamy również do czynienia ze skargą na prezydenta i tu mamy wątpliwości, czy przy skargach na pracę prezydenta kompetentną nie jest komisja rewizyjna i o to pytamy, bo chcemy, żeby wszystko było zgodnie procedowane – zgłaszał jeszcze wątpliwości Krzysztof Modrzejewski, radny klubu Ziemia Gnieźnieńska – Gniezno XXI. – To Rada Miasta odpowiada za przyjęte uchwały i ona odpowiada za nie, więc taką skargę może rozpatrywać tylko wojewoda – ripostował przewodniczący.

Prezydenta Tomasza Budasza nie było podczas posiedzenia. W jego imieniu występował wiceprezydent Michał Powałowski, który odpowiada w Urzędzie Miejskim za sprawy oświatowe.

Wnoszę poprawkę do tej uchwały, aby w przypadku udzielenia takiej delegacji przewodniczącemu, zobowiązać jednoczeni go do poinformowania o takim przekazaniu nie tylko osoby skarżącej, ale również radnych – wnioskuje na koniec Krzysztof Modrzejewski. Poprawkę zaakceptowano i ostatecznie przegłosowano nowe procedury na wypadek wystąpienia w przyszłości podobnych przypadków.

Swój głos w sprawie zabrał także Marek Zygmunt, który wnosił, by sprawę złożenia skargi bezpośrednio na prezydenta jednak przekazać do zbadania komisji rewizyjnej Rady Miasta Gniezna, ale ten pomysł nie znalazł już uznania wśród większości. Na piętnastu obecnych tego dnia radnych, 10 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu i tylko jeden – wnioskodawca zagłosował za takim rozwiązaniem.

1 komentarz

  • obywatel
    obywatel środa, 14, luty 2018 19:54 Link do komentarza Raportuj

    Proszę o podanie podstawy prawnej na podstawie której przewodniczący RM Michał Glejzer zwołał w trybie ekspresowym sesję Rady Miasta Gniezna.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.