http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Rusza nabór dzieci do szkół i przedszkoli

Wyróżniony Rusza nabór dzieci do szkół i przedszkoli

Wkrótce ruszają zapisy do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Władze miejskie wyznaczyły już terminy okresów rekrutacyjnych w Gnieźnie. Uruchamiane będą także zupełnie nowe klasy sportowe dla uczniów przyszłych klas czwartych, które zostały zaplanowane w trzech szkołach.


Do końca lutego rodzice tych dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola muszą złożyć deklaracje o chęci pozostania danego dziecka w placówce na rok szkolny 2018/2019. Później, 7 marca otwarty zostanie nowy nabór do miejskich przedszkoli, który potrwa do 27 marca. – Na dzień dzisiejszy w naszych przedszkolach mamy około 2 tysiące miejsc i jeżeli deklaracje kontynuacji złoży przykładowo 1500 rodziców, to 500 miejsc zostanie wolnych i na nie będziemy mieli nabór – mówi Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna.

Na czym nabór będzie polegał. W pierwszej kolejności o przyjęciach decydowały będą kryteria oświatowe, a więc na przywileje mogą liczyć rodziny wielodzietne, dzieci i rodzice niepełnosprawni, a także rodzice samotnie wychowujący lub zastępczy opiekunowie. – Inne kryteria, o których mówi już uchwała Rady Miasta Gniezna, daje możliwość odwoływania się do innych argumentów, tj. fakt, że brat lub siostra danego dziecka już chodzi do danego przedszkola lub gdzieś w pobliżu mieszkają dziadkowie, którzy sprawują częściową opiekę dzienną nad naszą pociechą. Pierwszeństwo oczywiście mają dzieci zamieszkałe na terenie Gniezna, a dopiero w następnej kolejności dzieci spoza miasta – tłumaczy wiceprezydent.

– Wzorem lat poprzednich, będziemy przeprowadzali tę rekrutację w formie elektronicznej. Taki wniosek można pobrać ze strony: www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać w danym przedszkolu. We wniosku możemy wskazać trzy przedszkola, do których ewentualnie nasze dziecko będzie uczęszczało i taki dokument trzeba wydrukować, a potem go składamy w przedszkolu pierwszego wyboru. 20 kwietnia opublikujemy listy dzieci przyjętych do danych przedszkoli. Cały proces kończy się potwierdzeniem przez rodziców woli posłania swojego dziecka do danej placówki, a jeżeli pozostaną wolne miejsca, to nabór ostatniej szansy będzie raz jeszcze przeprowadzany w maju – dodaje.

12 marca rozpocznie się także nabór do klas pierwszych do szkół podstawowych na terenie Gniezna. – Do klas pierwszych rekrutację będziemy przeprowadzali w formie elektronicznej, co też jest nowością. Wszystko będzie odbywało się tak samo, jak podczas rekrutacji do naszych przedszkoli. Tutaj jednak pójdziemy dwutorowo i ustaliliśmy dwie nowe zasady: pierwsza, że dziecko zamieszkujące w obwodzie danej szkoły nie podlega rekrutacji i tylko zgłasza się do swojej szkoły, a na pozostałe wolne miejsca w każdej szkole będzie już przeprowadzana nowa rekrutacja. Drugie kryterium uprzywilejowuje dwa obwody, czyli uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 8, bo te szkoły są rejonami największymi i chcemy pozwolić na to, żeby dzieci z tych szkół mogły miały łatwiej w rekrutacjach do innych placówek, aby odciążyć ilościowo te dwie szkoły – informuje M. Powałowski.

W tym przypadku także pierwszeństwo będzie przysługiwało dzieciom zamieszkałym na terenie miejskim. – Kolejnymi kryteriami jest fakt chodzenia do danej szkoły rodzeństwa i także miejsce zatrudnienia w pobliżu placówki jednego z rodziców lub też zamieszkiwanie w pobliżu dziadków, to tak samo jak wspominałem już przy okazji rekrutacji do naszych przedszkoli. Cały proces rekrutacyjny zostanie zakończony 25 kwietnia, po opublikowaniu list przyjętych, ich rodzice muszą jeszcze dokonać potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do danej placówki – dodaje wiceprezydent.

Nowa rekrutacja przeprowadzana będzie również do klas sportowych, które powstaną w dwóch placówkach. – To będą nabory do klas czwartych, w Szkole Podstawowej nr 2 tworzymy nową klasę koszykówki dla dziewcząt i chłopców, w Szkole Podstawowej nr 7 będzie rekrutacja do klas sportowych o profilu piłka ręczna dziewcząt i hokej na trawie dla chłopców, w Szkole Podstawowej nr 12 i tu już tradycyjnie będziemy otwierać klasy sportowe z piłką ręczną dziewcząt i piłką nożną chłopców. To wystarczy tylko zgłaszać swoją kandydaturę od 12 marca bezpośrednio w danej szkole, a potem trzeba będzie przejść test sprawności fizycznej – zapowiada M. Powałowski.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.