http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Gmina Kiszkowo z czterema nagrodami! Wójt Tadeusz Bąkowski z Diamentem!

Wyróżniony Gmina Kiszkowo z czterema nagrodami! Wójt Tadeusz Bąkowski z Diamentem!

Podczas uroczystej gali w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, odbyło się podsumowanie XVIII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa Wielkopolskiego. W ramach tego konkursu cztery projekty z Gminy Kiszkowo zdobyły nagrody pieniężne o łącznej wartości aż 36 tys. zł.


Od samego początku istnienia konkursu, jego celem jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski, przyczyniając się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań społeczno-gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy.

Nagrody laureatom wręczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, które podkreśliła: - Podjęte przez Państwa działania, przyczyniają się do rozwoju miejsc w których mieszkacie, w każdej sferze życia: społecznego, kulturalnego, dziedzictwa jak i działań proekologicznych, prośrodowiskowych. Te ostatnie cieszą mnie szczególnie, dlatego że dobrze że działania nie są tylko w sferze rozważań naukowców, specjalistów, a schodzą do świadomości mieszkańców. Ważne jest to że ilość wniosków z roku na rok przyrasta i wnioski zaczynają się równoważyć. Świadomość proekologiczna coraz bardziej przyświeca w życiu codziennym, co jest dla mnie wielką radością. Chciałam pogratulować wszystkim Państwu, którzy są tutaj z nami, odbiorą nagrody oraz podziękować za podwyższanie świadomości i jakości życia mieszkańców.
Warto zaznaczyć, iż co roku zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a zgłaszają się do niego powiaty, gminy, szkoły, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz instytucje kultury z całego województwa wielkopolskiego, dlatego otrzymane nagrody stanowią dla nas wyjątkowe wyróżnienie.

Z terenu Gminy Kiszkowo nagrodzone zostały 4 projekty:

Kategoria „Działania prokulturowe”

Sołectwo Kiszkowo - projekt pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie a przecież ciekawą historie macie” - nagroda wysokości 6 000 zł
Organizatorem projektu było Sołectwo Kiszkowo przy wsparciu finansowym Gminy Kiszkowo. Projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie a przecież ciekawą historie macie" finansowany był ze środków Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid.
Celem projektu było poznanie ciekawych miejsc na terenie Gminy Kiszkowo. Zrealizowany projekt miał kilka płaszczyzn. Najogólniejszym było podniesienie wiedzy lokalnej społeczności o historii najbliższej okolicy, a tym samym podniesienie własnego dowartościowania związanego z miejscem pochodzenia. Wiedza o historii swoich miejscowości, które sięgają niemal początków państwa Polskiego, informacja o zabytkach, miejscach bitew, potyczek powstańczych upamiętnionych kapliczkami czy krzyżami, jest odpowiednim materiałem do dumy.
W ramach działania zorganizowane zostały 4 rajdy rowerowe: „Szlakiem dworów”, „Szlakiem mitów i legend”, „Szlakiem starych cmentarzy ewangelickich”, „Poznajemy małą architekturę sakralną”.
Łącznie ponad 280 osób przejechało 120 km. W rajdzie brali udział starsi i młodsi, nie tylko mieszkańcy Gminy Kiszkowo, ale także sąsiednich gmin: Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Skoków, Swarzędza, Czerwonaka, ale także: Gniezna, Poznania, Kłecka, Łubowa, Nowego Tomyśla, Nekli.

Kategoria „Działania proekologiczne”
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych: Project pt. „Ptasia stołówka”, nagroda wysokości 10 000 zł
Rok szkolny 2016/2017 w Szkole w Łagiewnikach Kościelnych przebiegał pod hasłem projektu „Ptasia stołówka". Działania edukacyjne były prowadzone na terenie szkoły oraz w otoczeniu Łagiewnik Kościelnych. W ramach projektu były prowadzone zajęcia w trakcie, których uczniowie dokarmiali ptaki w karmnikach. Sami budowali karmniki, a także wspólnie z myśliwymi z koła łowieckiego nr 60 Sokół w Kiszkowie podsypy dla kuropatw i bażantów. Dzieci także przygotowywały same karmę dla ptaków, robiły specjalne kulki z tłuszczu, w których były różne nasiona zbóż. Project nie polegał tylko na dokarmianiu. Wiosną aby wzbogacić bazę pokarmową były sadzone drzewa i krzewy owadopylne oraz jagododajne. Nasadzenie prowadzone były przy polnych drogach gminnych oraz w remizach śródpolnych gdzie urozmaicano ich skład gatunkowy. Część zebranych kasztanów i żołędzi została wsiana do doniczek. Uczniowie chcieli w ten sposób wyhodować własne sadzonki, które w przyszłości posadzą w swojej okolicy. Podsumowaniem projektu był konkurs, którego uczestnicy musieli wykonać budkę lęgową.  W projekcie brali udział wszyscy uczniowie ze szkoły oraz oddział przedszkolny. Projekt prowadzony był od września do kwietnia. W trakcie projektu zebrano i wyłożono dla ptaków i innych zwierząt -  980 kg kasztanów, 350 kg żołędzi, 150 kg zbóż, oraz 250 kg jabłek i marchwi. Posadzono ok 500 sadzonek drzew i krzewów oraz wywieszono 25 budek lęgowych.

Szkoła Podstawowa w Sławnie: projekt pt: „Uczymy się, wiemy, dbamy o otaczającą nas przyrodę”, nagroda wysokości 10 000 zł
Głównym celem projektu było wyrobienie poczucia przynależności i dbałości o miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy i z którego korzystamy. Dodatkowo uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę w zakresie edukacji ekologicznej, wyrabiali nawyki ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku i rozpowszechniali je dalej. Poza tym podejmowali szereg działań na rzecz ochrony środowiska w szkole oraz w śród społeczności lokalnej Projekt realizowany był poprzez prowadzenie zajęć z przedszkolakami, lekcji przyrody i lekcji wychowawczych w klasach 4-6 i edukacji przyrodniczej w klasach 1-3 z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp. Brano udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych, organizowane różne konkursy szkolne, powstały gazetki szkolne i wystawy o tematyce ekologicznej. Do szkoły byli zapraszani goście z prelekcjami o tematyce ekologicznej a także edukowani o ekologii byli rodzice na zebraniach szkolnych.

Koło Łowieckie nr 60 Sokół w Kiszkowie: projekt pt. „Sarna to nie żona jelenia”, nagroda wysokości 10 000 zł
Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat pospolitych gatunków zwierząt żyjących w naszej najbliższej okolicy. Niestety naszym społeczeństwie cały czas pokutuje przekonanie ze jak zwierzę ma "rogi" to jest jeleniem a jak nie ma "rogów to jest sarną. Na przykładzie tego zagadnienia przedstawiono uczeniom biologię i ekologie gatunków takich jak jeleń, daniel i sarna. Są to jedne z naszych najpospolitszych ssaków, które praktycznie każdy w życiu widział ale czy wiedział co widzi i poprawnie rozpoznał to już pozostawia wiele do życzenia... Zajęcia były podzielone na część praktyczną i teoretyczną. Oprócz lekcji na których była mowa o biologii i eklogi poszczególny gatunków prowadzone były także lekcję praktyczne w trakcie których użyliśmy zakupionych pomocy dydaktycznych. Było rozpoznawanie tropów, rodziców i ich dzieci, o budowie poroża itp. Poza zajęciami w klasach były wyjścia w teren. W wrześniu dzieci zobaczyły jak wygląda rykowisko jeleni, w październiku bekowisk danieli a w listopadzie szukali zrzuconego poroża przez sarny. W rykowisko został zaproszony wabiarz który potrafił wabić jelenie. Poza tym były prowadzone zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Specjalnie dla nich były zakupione mega puzzle które każdy mógł ułożyć i przy okazji utrwalać sobie jak wyglądają poszczególne gatunki. Poza tym na lekcja w terenie uczyliśmy sie rozpoznawać topy i ślady zwierząt, nie tylko jeleniowatych ale wszystkich tych, które udało nam się zobaczyć. Projekt "Sarna to nie żona jelenia" był ze środków Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid. Wartość projektu 6 205,00, wartość dotacji 4 645,00

Na zakończenie Gali raz jeszcze zabrała głos Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego: - Konkurs trwa od XVIII lat i wpisał się na trwałe w kalendarz bardzo ważnych wydarzeń naszego województwa. Mamy wśród osób, które biorą udział weteranów, którzy biorą udział prawie od początku, są z nami przez kolejne lata i z tego się bardzo cieszę, bo takich ludzi z charyzmą, przedsiębiorczych, z pomysłami, nasza Wielkopolska potrzebuje. W tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał specjalną nagrodę: DIAMENT za wieloletnie propagowanie działań proekologicznych i prokulturowych dla wójta gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego.

Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo odbierając diamentową statuetkę powiedział: - Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Wyróżnienie za działania, które wykonał duży zespół: organizacje, stowarzyszenia, szkoły, koła myśliwych i wielu ludzi, którzy gdzieś tam w cieniu wykonywali tę pracę.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.