http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Ten kamień jest dla nas symbolem wdzięczności , symbolem pamięci”

Wyróżniony „Ten kamień jest dla nas symbolem wdzięczności , symbolem pamięci”

Walenty Świercz, powstaniec wielkopolski, gdy zginął 7 lutego 1919 roku w Paterku pod Nakłem miał zaledwie 20 lat... Został pochowany na cmentarzu w rodzinnych Dziekanowicach. Pamięć o nim trwa do dzisiaj. Po 96 latach społeczność lokalna postanowiła ufundować mu nowy pomnik w miejsce tego pierwotnego pomnika ufundowanego blisko 100 lat temu. Uroczystość poświęcenia nowego pomnika miała wybitnie patriotyczny charakter.


- Spotykamy się przy grobie powstańca wielkopolskiego Walentego Świercza, przy jego nowym nagrobku ustawionym w miejsce poprzedniego zniszczonego przez upływ czasu – rozpoczął uroczystość Mirosław Kabaciński, dyrektor Gimnazjum w Łubowie.

Nowy nagrobek z piaskowca wykonano staraniem Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”  z Łubowa w ramach projektu „Pamięć i szacunek dla dawnych mieszkańców gminy Łubowo”. - Inicjatywa wyszła od samych mieszkańców, od gimnazjum, jak również od społeczności Wierzyc. Zgłosili taką potrzebę i akurat ukazała się informacja, że jest możliwość napisać projekt do Fundacji Banku Zachodniego WBK. Taki projekt napisaliśmy i udało się pozyskać środki w wysokości 20 tys. złotych. Ten projekt jest bardzo złożony, ponieważ oprócz odnowienia tego pomnika, jest to też uporządkowanie poniemieckiego cmentarza w Wierzycach, dzieci były też na grze miejskiej śladami Powstania Wielkopolskiego, ale będziemy również organizować rajd rowerowy z Łubowa, przez Wierzyce do Dziekanowic – wyjaśnia Małgorzata Blok, dyrektor biura LGD „Trakt Piastów”.

„Od mogiły żołnierza nie odchodzi się ze złamaną duszą...”
   - Dumą napawa mnie fakt tym, co się dzieje na cmentarzu parafialnym w Dziekanowicach. Jest tutaj obecna młodzież gimnazjalna z Łubowa i młodzież ze szkoły podstawowej z Lednogóry. To, co się dzisiaj wydarzy odbywa się w dniu, w którym mija 25. rocznica powołania samorządu terytorialnego i to jest taka symboliczna data – mówi Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. - „Od mogiły żołnierza nie odchodzi się ze złamaną duszą. Nie odchodzi się z poczuciem klęski i beznadziejności, ale z niezwykłym przekonaniem, że oto wyrosła nowa wartość ducha. Wartość nie moja i nie twoja, ale nas wszystkich. Wartość należąca do całego narodu. Trzeba aby pamięć o nim wiecznie trwała i żyła” – napisał w liście strat Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 jej autor Tadeusz Jabłoński – cytował wójt Łozowski. - Na tej liście znalazł się też bohater dnia dzisiejszego powstaniec Walenty Świercz. Syn tej ziemi. To on przed 97 laty z bronią w ręku wyruszył do walki o to, aby Wielkopolska wróciła w granice niepodległego państwa polskiego. Dzisiaj my, mieszkańcy tej ziemi, przepojeni wdzięcznością za dar jego życia i poświęcenia go na Ołtarzu Ojczyzny pochylamy głowy nad jego mogiłą i w imieniu całej społeczności naszej gminy składamy mu hołd. Cieszymy się, że nagrobek powstańca został odrestaurowany, że litery wykute w kamieniu będzie można odczytać. Chwała bohaterowi! Cześć jego pamięci! – dodaje.

Po przemówieniu wójta Andrzeja Łozowskiego, głos zabrała Ewa Mądra, wicedyrektor Gimnazjum w Łubowie. - Cieszymy się niezmiernie, iż nasz bohater, bohater tej naszej „małej Ojczyzny” spoczywa godnie pod tym pięknym kamieniem. Ten kamień jest dla nas symbolem wdzięczności dla świętej pamięci naszego bohatera Walentego Świercza, a także jest symbolem pamięci i tak długo jak ten kamień będzie stał, tak długo będzie trwała pamięć w nas i w następnych pokoleniach – podkreśla E. Mądra.

„Jestem poruszony i wzruszony...”
   Następnie pomnik poświęcił ks. Sławomir Kozik, proboszcz parafii w Dziekanowicach. Zanim jednak to uczynił powiedział: - Zobaczcie kochani, jak ta Polska jest piękna! Piękna, urocza, dostojna gdy patrzymy na jej zieleń, krzewy. I w imieniu takiej Polski życie oddawali młodzi ludzie. Spójrzcie, Walenty Świercz, 20 lat – zaczął ks. S. Kozik. - Jestem poruszony i wzruszony tą dzisiejsza uroczystością, ponieważ członkowie mojej rodziny też oddawali życie za Ojczyznę. Mój pradziadek zginął w Katyniu, tylko dlatego że był Polakiem, tylko dlatego że walczył o wolność naszej Ojczyzny – kontynuował. - Oni oddawali życie za Ojczyznę. Dzisiaj nie trzeba oddawać życia dla Ojczyzny, dzisiaj trzeba się zastanowić jak dla tej Ojczyzny żyć. Żeby być uczciwym, żeby być wykształconym, żeby pokochać tę przepiękną naszą Ojczyzną jaką jest Polska – dodaje.

Po tych słowach, ks. S. Kozik odmówił modlitwę w intencji wszystkich poległych za Polskę a potem poświęcił nowy nagrobek powstańca Walentego Świercza.

Gdy nagrobek został już poświęcony, wójt A. Łozowski wraz z ks. S. Kozikiem i Mirosławem Nowakiem przewodniczącym Rady Gminy włożyli do dwóch „kapsuł czasu” dla przyszłych pokoleń dokumenty związane z dzisiejszą uroczystością. „Kapsuły czasu” zostały wmurowane przy nagrobku powstańca.

- Dzisiejsza uroczystość to taka lekcja patriotyzmu, szczególnie dla młodzieży. To, że dbamy o pamięć swoich przodków, a szczególnie tych którzy oddali swe życie dla Ojczyzny – podkreśla wójt Łozowski.

Na koniec uroczystości odczytano wiersz napisany przez uczniów, złożono kwiaty na nagrobku, zapalono znicze oraz odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Trzeba zachowywać pamięć o bohaterach
   O nagrobek powstańca dba młodzież z gimnazjum w Łubowie. - Dla mnie jako historyka jest bardzo ważne, aby dzieci pamiętały o takich miejscach i żeby uczyć ich tych miejsc, ponieważ one ulegają zapomnieniu. Ten pomnik też chylił się ku upadkowi i uważałam za swój obowiązek przywożenie dzieci tutaj i pokazywanie im tego pomnika, uczenia ich dbania o te miejsca pamięci narodowej i zachowywanie tej pamięci o bohaterach na przyszłość. Jeśli my ich tego dzisiaj nie nauczymy, to oni tej historii nie będą nieść w przyszłości. Naszym zadaniem jest pokazywanie, a dzieci i młodzież to przyjmie i będzie to nieść w przyszłość – uważa Krystyna Gola, nauczycielka historii w Gimnazjum w Łubowie.

W uroczystości, oprócz młodzieży szkolnej, wzięli udział m.in. Mirosław Nowak, przewodniczący Rady Gminy Łubowo, Ewa Mądra, radna powiatowa, Tadeusz Panowicz, regionalista, mieszkaniec gminy Łubowo, przedstawiciele Muzeum Pierwszych na Lednicy (gdzie trafił poprzedni nagrobek)  oraz mieszkańcy Dziekanowic.

Na ten temat:
„Pamięć i szacunek dla dawnych mieszkańców gminy Łubowo”

Więcej w tej kategorii: Wójt Andrzej Łozowski triumfuje! »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.