http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Absolwent gimnazjum otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej?

Wyróżniony Absolwent gimnazjum otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej?

Reforma edukacji, która jest obecnie w Polsce przeprowadzana nie dotknie w tak dużym stopniu na początek placówek, którymi zarządza powiat. Dziś omówiono planowaną reorganizację sieci szkół, która ma raczej znamiona małych zmian. Nie mogło oczywiście zabraknąć kilku wątpliwości, szczególnie w jednej istotnej kwestii.


W trybie nadzwyczajnym została zwołana Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, która przyjęła dziś nowe zasady funkcjonowania sieci szkół, dla których organem stanowiącym jest tutejsze Starostwo Powiatowe. Zmiany są oczywiście wymuszone przez wchodzą w życie reformę edukacji w Polsce, która również obejmuje placówki specjalne oraz szkoły zawodowe. - Ta uchwała określa, co się wydarzy od roku 2019, czyli funkcjonowanie pięcioletnich techników i czteroletnich liceów, a od września tego roku szkoły zawodowe zmienią się w branżowe szkoły pierwszego stopnia. Mamy także w naszych zasobach cztery gimnazja i je włączamy do ośmioletnich szkół podstawowych. W tej strukturze naszych szkół nie zmienia się nic, tylko pojawia się nowa podstawa programowa dla kas pierwszych tych nowych szkół branżowych. Gimnazja włączamy do szkół podstawowych, żeby uniknąć perturbacji z zatrudnieniem nauczycieli – uzasadnia i wyjaśnia Jerzy Paweł Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Sprawa dotyczy szkół specjalnych, które działają na terenie powiatu gnieźnieńskiego. - Nauczyciele dotychczas pracujący w naszych gimnazjach, bo takie też są, staną się z automatu i mocy prawa pracownikami tych szkół podstawowych – dodaje.

Warto zaznaczyć, że nowe miejsca pracy w szkołach powiatowych pojawić mogą się dopiero w połowie 2019 roku, gdy do klas pierwszych liceów i techników przyjdą dwa roczniki jednocześnie. - Tu pani starosta z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego wspólnie deklarują, że będziemy zatrudniać nauczycieli w miarę możliwości oczywiście na rok szkolny 2019/2020, którzy stracą pracę w wyniku likwidacji gimnazjów. Pan prezydent i jego większość z Rady Miasta Gniezna podjęli decyzję o likwidacji Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie. Tp była błędna decyzja w mojej ocenie – mówi J. P. Lubbe, który jest także radnym miejskim i głosował przeciw takiemu rozwiązaniu. - Powiem tak, że jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość, to oczywiście poproszę naszych dyrektorów, aby pomogli w przyjmowaniu do pracy nauczycieli, którzy stracili pracę w wyniku takiej sytuacji – zapowiada dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Do sprawy powrócono także podczas dyskusji. - Ja przed podjęciem tej uchwały chciałbym jeszcze raz usłyszeć, czy nasi nauczyciele w związku z tymi zmianami będą mieli tę pracę zagwarantowaną. Czy jest prowadzona jakaś rozmowa z gminami powiatu gnieźnieńskiego o ewentualnych możliwościach? Czy jest możliwość przejmowania takich nauczycieli, którzy będą tracili pracę? Czy państwo prowadzicie takie rozmowy pomiędzy samorządami? Wiemy dobrze, że w samym Gnieźnie ta sieć także się zmienia i myślę tutaj o zabezpieczeniu pracy dla tych nauczycieli – dopytuje Dariusz Pilak, radny Platformy Obywatelskiej i były starosta gnieźnieński.

- Nie ma zagrożenia w postaci utraty pracy dla naszych nauczycieli. Jeśli natomiast chodzi o gminy i miasto Gniezno, to polecono mi tutaj przygotować pismo dla pana prezydenta Tomasza Budasza, które zostało zaakceptowane i już wysłane. Tam jest deklaracja, że rzeczywiście w przypadku utraty miejsc pracy przez nauczycieli szkół miejskich będziemy współpracować, aby w miarę możliwości  pomagać nauczycielom, którzy stracą pracę. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że Ministerstwo Edukacji zmusiło wszystkie samorządy w Polsce do tego, żeby zwiększyć środki finansowe na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Ta kwota została podwojona – deklaruje dyrektor Lubbe.

Pojawiła się też kwestia techniczna, która wzbudziła wątpliwości radnych powiatowych. - To jest kwestia tych gimnazjów, które są włączane do szkół podstawowych i w tej uchwale widnieją punkty, że każde gimnazjum kończy swoją działalność 31 sierpnia 2017 roku, a te klasy gimnazjalne istnieć będą nadal i dlatego powinien być zapis, że one zakończą działalność w momencie, kiedy ostatni rocznik gimnazjum ukończy naukę w ramach tej szkoły – zauważa Marian Pokładecki, radny Platformy Obywatelskiej, który pyta, jakie pieczątki zostaną zamieszczone na świadectwach ukończenia tych gimnazjów. - Wiem, że to jest szczegół i wiem, że w prawie oświatowym to tak zostało właśnie zapisane, że tak zrobić można. Ale mam wątpliwości, czy absolwent gimnazjum w 2018 i 2019 roku dostanie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – pyta M. Pokładecki.

- Dwa roczniki gimnazjum będą kontynuować swoją naukę, jak dotychczas, ale wejdą w skład szkoły podstawowej. Jest jednak wyraźne polecenie kuratorium, żeby zachować pieczątki gimnazjów. Na tych świadectwach nie będzie podpisów i pieczątek dyrektorów szkół podstawowych, tylko pieczątki dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, bo tak nazywają się te placówki – odpowiedział krótko Jerzy Paweł Lubbe.

Po całkowitym wyczerpaniu głosów w dyskusji, radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały w sprawie nowej sieci szkół powiatu gnieźnieńskiego i ich nazewnictwa. Na sali obrad w tego dnia było łącznie 19 radnych większości koalicyjnej oraz klubów opozycyjnych.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.