http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Radni o budżecie, inwestycjach i oświacie

Wyróżniony Radni o budżecie, inwestycjach i oświacie

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Niechanowo, rajcy uchwalili budżet gminy na 2017 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych na 14 radnych obecnych na sesji. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.


Budżet na 2017 rok ustalony został w następujących kwotach: dochody – 23.557.990 zł, wydatki – 23.032.606 zł. Jak wynika z podanych kwot  budżet ustalony został z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 525.384 zł. Część nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 420.000 zł przeznaczona zostanie na  udzielenie pożyczki dla Stowarzyszeń, które będą realizowały zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota nadwyżki w wysokości 105.384,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W budżecie gminy wydzielone zostały środki na zadania realizowane przez sołectwa w ramach  funduszu sołeckiego w kwocie 300.191 zł. W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację wszystkich zadań obowiązkowych dla samorządu. Na oświatę czyli szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole przeznaczona została kwota  8.087.176 zł. Na realizację zdań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w budżecie zabezpieczona została kwota 8.432.350 zł. Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano środki w wysokości 145.360,00

W budżecie zabezpieczone zostały również środki na rozpoczęcie realizacji zadań z udziałem środków funduszy europejskich na niżej podane zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Pogodnej w Niechanowie na ogólnodostępne, niekomercyjne cele rekreacyjne”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cielimowo na  ogólnodostępne, niekomercyjne cele rekreacyjne”, Budowa drogi rowerowej na terenie miejscowości  Niechanowo, Gurówko i Cielimowo - zintegrowany niskoemisyjny  transport w powiecie Gnieźnieńskim gmina Niechanowo, „Budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Niechanowo w ramach operacji typu „Gospodarka wodno –  ściekowa  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,   ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ponadto radni zatwierdzili zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Arcugowo i Mikołajewice”.

Podjęta została uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niechanowo. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Niechanowo przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego ustala się opłatę w wysokości 0,70 zł za godzinę nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym wymiar  5 godz. dziennie.

W przypadku uczęszczania jednocześnie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w tym samym czasie więcej niż jednego dziecka (z jednej rodziny), opłata wynosi na drugie i każde następne dziecko 50 proc. opłaty.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.