Logo
Wydrukuj tę stronę

Oświadczenie Wójta Gminy Niechanowo dotyczące GLKS „Pelikan”

Wyróżniony Oświadczenie Wójta Gminy Niechanowo dotyczące GLKS „Pelikan”

W ostatnim czasie do władz samorządowych naszej Gminy napływają w różnej formie, najczęściej pisemnej, petycje, prośby, wnioski dotyczące sytuacji GLKS „Pelikan” po zakończeniu rozgrywek na poziomie III ligi, które przy sprzyjających okolicznościach mogły sprawić awans klubu „Pelikan” do II ligi rozgrywek piłki nożnej. Władze samorządowe są w pełni zaangażowane w działalność GLKS „Pelikan” czego wymownym dowodem jest wsparcie i pomoc finansowa w niebagatelnej kwocie na rok 2016 - 200 tysięcy złotych plus utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych w Plantach – około 60 tysięcy złotych. Nadmieniamy, że na całą kulturę fizyczną i uprawianie sportu, nasza Gmina przeznacza 350 tys. rocznie, co w stosunku do wielkości budżetu Gminy – 18 mln złotych, stanowi około 2% budżetu i jest największą kwotą przeznaczoną na sport wśród Gmin powiatu Gnieźnieńskiego, łącznie z Miastem Gniezno.


Mieszkańcom naszej wspólnoty samorządowej w większości sympatykom i kibicom piłki nożnej i ulubionego klubu „Pelikan”, przypominamy, że najmniejsze jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – gminy – zostały powołane przede wszystkim do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty, a potrzeby te są ogromne np.: ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, gospodarka odpadami, itd. Na podstawie przedstawionego częściowo zakresu obowiązkowych zadań gminy, możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki wysiłek muszą włożyć władze samorządowe żeby wygospodarować na sport w naszej gminie, a konkretnie na GLKS „Pelikan” kwotę ok. 260 tys. złotych.

Władze samorządowe, ani żaden  jej organ nigdy nie stwierdził, że nie będzie wspierał i pomagał finansowo klubowi sportowemu „Pelikan”; wprost przeciwnie nadal istnieje po stronie władz samorządowych sympatia dla klubu i zapewnienie wsparcia finansowego w granicach zdrowego rozsądku, mając na względzie to by pomoc dla klubu nie spowodowała uszczerbku w zaspokajaniu pozostałych potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej.

Dodatkowo informujemy, że przekazana na klub „Pelikan” kwota 200 tysięcy złotych, dotyczyła całego 2016 roku, a nie tylko I półrocza, czego świadomość powinien mieć zarząd klubu, który powinien racjonalnie gospodarować przyznanymi środkami.
Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy władzami klubu, sympatykami, kibicami, a władzą samorządową naszej Gminy będzie się układała na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz docenienia pomocy finansowej udzielanej corocznie z budżetu gminy na klub „Pelikan”.

Wójt Gminy Niechanowo
Eugeniusz Zamiar
Informacjelokalne.pl