http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpghttp://informacjelokalne.pl/images/banners/nbaner01.jpg

Walka z dopalaczami będzie skuteczniejsza?

Podczas kwietniowego posiedzenia, Sejm  przyjął kolejną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany mają służyć przede wszystkim skuteczniejszej walce z dopalaczami. O tym, jakie nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 lipca tego roku oraz jakie działania podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, by skutecznie przeciwdziałać handlowi tymi środkami poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej poseł Tadeusz Tomaszewski i Barbara Bultrowicz, kierownik Sekcji Higieny Pracy PSSE w Gnieźnie.

 
Zdaniem posła Tadeusza Tomaszewskiego problem dopalaczy narasta lawinowo. Gdy na przełomie roku 2009 i 2010 podjęto spektakularną akcję, w wyniku której zamknięto 1378 sklepów z dopalaczami, lista substancji i roślin psychoaktywnych objętych kontrolą ustawową liczyła 51 pozycji. Dziś po kolejnych nowelizacjach na listę wpisanych jest już 215 substancji. Policja, służba zdrowia, służby sanitarne, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe wielokrotnie alarmowały ministerstwo zdrowia o potrzebie wprowadzenia zmian systemowych, które pozwoliłyby skutecznie walczyć z dopalaczami. Problem jest o tyle niepokojący, że dotyczy w dużym stopniu osób małoletnich. Z danych przedstawionych przez rząd wynika, że w 2012 roku odnotowano 279 zatruć dopalaczami. Rok później odnotowanych przypadków było 1079. Z kolei w pierwszych siedmiu miesiącach ubiegłego roku zarejestrowano aż 2012 zatruć, w tym trzy ze skutkiem śmiertelnym. W samej Wielkopolsce do końca kwietnia tego roku zarejestrowano 195 zatruć.

 – Nowelizacja przyjęta przez Sejm 24 kwietnia jest zbiorem tych wszystkich doświadczeń, które związane są funkcjonowaniem dotychczasowych przepisów prawa – uważa poseł Tadeusz Tomaszewski. – Ustawa podejmuje problem wprowadzania tych produktów zakazanych na nasz rynek z zewnątrz, z zagranicy. Do tej pory te produkty były poza prawem. W kompetencje służby celnej wpisano walkę z tymi środkami zakazanymi. Zostały też wprowadzone silniejszą podstawę do działania dla inspekcji sanitarnej. To mały krok w walce z dopalaczami. Rozwiązania systemowe jeszcze przed nami – dodaje.

Nowelizacja, którą Sejm przyjął 24 kwietnia wprowadza szereg zmian, m.in.  zakaz przywozu, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych. Na nowo definiuje ona pojęcie środka zastępczego, co jest konsekwencją wprowadzenia definicji nowej substancji psychoaktywnej oraz rozszerza katalog podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii o jednostki organizacyjne wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, czy rodziny zastępcze prowadzących domy dziecka. Zobowiązanie pięciu ministrów do prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania narkomanii i wprowadzenia tego rodzaju zagadnień m.in. do programów szkolenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Nowelizacja zakłada także powołanie przy ministrze zdrowia zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych. Zespół ma m.in. oceniać potencjalne zagrożenia związane z używaniem określonych substancji i rekomendował
 umieszczenia najbardziej niebezpiecznych w wykazach środków odurzających, środków psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Ponadto nowe przepisy dają służbom sanitarnym możliwość dokonania niezapowiedzianej kontroli miejsc, gdzie handluje się dopalaczami. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zapis, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania naruszeniu zakazów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poseł zwraca uwagę, na problemy, które wciąż pozostają nierozwiązane w walce z dopalaczami. To m.in. brak wystarczających środków w budżecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania próbek podejrzanych substancji, handel internetowy tego typu środkami, brak restrykcji prawnych wobec właścicieli lokali, którzy wynajmują lub podnajmują lokale na sprzedaż dopalaczy, bardzo ograniczona ściągalność kar administracyjnych, czy krótki , trzyletni okres przedawnienia ściągalności nałożonych kar. Ponadto Tadeusz Tomaszewski zwraca uwagę, że służby medyczne nie mają obowiązku rejestracji zatruć, będących wynikiem zażywania dopalaczy. Jego zdaniem należy też rozważyć zastosowanie części rozwiązań prawnych, funkcjonujących w walce z narkotykami do procedur walki z dopalaczami.

– Walka z dopalaczami trwa cały czas. Jest oczywiście trudna, ale nasze postępowanie daje efekty. Do tej pory doprowadziliśmy do zamknięcia jednego sklepu. W tej chwili borykamy się z drugim. Na chwilę obecną jest zamknięty – mówi Barbara Bultrowicz, kierownik Sekcji Higieny Pracy PSSE w Gnieźnie. – Nasze działania cały czas mają skutkować ograniczeniem, czy wręcz uniemożliwieniem dostępu do dopalaczy zwłaszcza młodym ludziom. W tej chwili dopalacze sprzedawane są najczęściej jako imitacje produktów. Najczęściej są pakowane w zwykłe woreczki. Jest to albo susz roślinny przypominający trawę lub biały proszek. Skutki zdrowotne są rożnego rodzaju. Odurzenie, euforia i za chwilę depresja, bradykardia, problemy z krążeniem. Atakowane są różne narządy. Problem jest znacznie szerszy, niż w przypadku zażycia narkotyków, dlatego, że narkotyki są obecnie przebadane. Lekarz, do którego trafi pacjent i powie, co zażywał wie, w jakim kierunku go leczyć. Natomiast dopalacze są często mieszanka różnych substancji, często o nieznanym działaniu. Według opinii ekspertów są to środki szybciej uzależniające, niż wiele narkotyków – dodaje.

Barbara Bultrowicz zwraca uwagę, że sprzedawcy tego typu substancji często handlują nimi jako odświeżaczami do toalet, czy kadzidełkami. Umieszczając na opakowaniu informację, że nie jest to produkt do spożycia i w ten sposób próbują ominąć prawo. Ponadto dodaje, że walka z dopalaczami tylko za pomocą narzędzi administracyjnych jest bardzo trudna. Sprzedawcy, czy właściciele firm handlujących dopalaczami odwołują się od decyzji służb sanitarnych. Mają przy tym odpowiednie wsparcie prawne. Zwraca ona również uwagę, że bardzo istotnym elementem wali z dopalaczami jest profilaktyka i edukacja.

Nad zmianami w ustawie będzie teraz pracował Senat. Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, to nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.