http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Laureaci konkursu ambasadorami gminy Niechanowo

Wyróżniony Laureaci konkursu ambasadorami gminy Niechanowo

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego po raz 24 zorganizowało dla młodzieży szkolnej gminy Niechanowo Konkurs Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”.


Tegoroczną edycję konkursu Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Urzędem Gminy Niechanowo, Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jarząbkowie, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Gminy Niechanowo.

- W eliminacjach szkolnych w szkołach podstawowych w Niechanowie i Jarząbkowie oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie wzięło udział 330 uczniów. Proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów najwięcej w eliminacjach szkolnych uczestniczyło uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie. Placówka ta otrzymała w czasie finału specjalne wyróżnienie Puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego, który wręczyła Justyna Banasik, skarbnik Stowarzyszenia - mówi Tadeusz Tomaszewski.

Półfinał konkursu, w którym uczestniczyło 79 uczniów odbył się 13 maja 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 20 pytań testowych dotyczących historii i współczesności „różanej” gminy, lokalnych bohaterów walk
o niepodległość oraz znajomości funkcjonowania samorządu. Jury na półfinale konkursu to nauczyciele i opiekunowie z poszczególnych placówek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia, GOK i biblioteki.

W czasie oceny prac półfinałowych dzieci i młodzież zapoznały się z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, która działa nieprzerwanie od 1883 roku. Bardzo ciekawym wydarzeniem dla młodzieży było spotkanie w Izbie Tradycji OSP Niechanowo oraz uruchamianie ręcznej syreny alarmowej. Spotkanie z młodzieżą prowadzili Tomasz Jankowski – prezes OSP oraz druhna Anna Bartz i druh Marek Olszewski.

Finał gminny XXIV edycji konkursu wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” odbył się 21 maja 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie. To wyjątkowe spotkanie młodzieży szkolnej, liderów społeczności gminnej oraz finalistów rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Prowadzący imprezę Tadeusz Tomaszewski – radny Województwa Wielkopolskiego i Honorowy Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan powitał zgromadzonych gości, młodzież szkolną i 12 finalistów konkursu.

Przed rozpoczęciem rundy finałowej wręczono nagrody finansowe, książkowe oraz dyplomy dla:
- Mateusza Gierasińskiego – najlepszego uczestnika z OSiW OHP w Niechanowie,
- Klary Szuba i Mai Rybickiej z SP Niechanowo, które miały największą ilość punktów w półfinale, a nie zakwalifikowały się do finału,
- Mai Wolniewińskiej – najlepszej uczennicy SP Jarząbkowo, która nie zakwalifikowała się do finału.
Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli wójt gminy Szymon Robaszkiewicz, radna Rady Gminy Ewa Kasprzyk i Dyrektor SP w Jarząbkowie - Magdalena Smarzyńska.

Każdy z finalistów odpowiadał na 5 pytań w tym jedno problemowe. Odpowiedzi uczniów oraz ich prezentacje w ramach pytań problemowych dotyczące miejsc pamięci na terenie gminy, symboli narodowych oraz 15 lat obecności gminy, powiatu i Wielkopolski w Unii Europejskiej oceniało jury w składzie Elżbieta Rzepecka – Roszak, Szymon Robaszkiewicz, Emilia Błaszkowska, Teresa Jastrzębska i Małgorzata Trzaskowska. Zmagania finalistów były przeplatane występami artystycznymi młodzieży z Niechanowa pod kierunkiem Pani Anny Stefańskiej. Po zakończeniu zmagań finałowych wszyscy jego uczestnicy otrzymali: pakiet obywatelski składający się z Konstytucji, flagi Polski i Unii Europejskiej ufundowany przez Panią Krystynę Łybacką – Posłankę do Parlamentu Europejskiego oraz koszulki, płaszcze przeciwdeszczowe, banki energii oraz materiały informacyjne ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Wyniki końcowe XXIV edycji konkursu:
Klasy I
I – Julia Roszyk – 12 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album
II – Kinga Kozanecka – 11 pkt. – nagroda 100 zł, dyplom i album
III – Weronika Macioszek – 6 pkt. – nagroda 100 zł, dyplom i album
Klasy II – III
I – Mateusz Kozanecki – 14 pkt. – nagroda 200 zł, dyplom i album
II – Natalia Majewska – 12 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album
III – Stanisław Wittenbeck – 7 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album
Klasy IV – VI
I – Dominik Bączyk – 11 pkt. – nagroda 300 zł, dyplom i album
II – Julia Szałek – 10 pkt. – nagroda 250 zł, dyplom i album
III – Zuzanna Konieczka – 8pkt. – nagroda 200 zł, dyplom i album
Klasy VII, VIII i III gimnazjum
I – Konrad Zybała – 8 pkt. – nagroda 500 zł, dyplom, album i nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej
II – Szymon Chmiel – 6 pkt. - nagroda 400 zł, dyplom, album i nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej
III – Weronika Olejniczak – 5 pkt. – nagroda 300 zł, dyplom, album nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej
Nagrody finansowe dyplomy i albumy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Europoseł Krystynę Łybacką oraz Urząd Gminy w Niechanowie wręczyli fundatorzy nagród finansowych.

Prace plastyczne przygotowane przez finalistów w ramach prezentacji przekazano do Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo.

W 2020 odbędzie się XXV jubileuszowy konkurs, na który zostaną zaproszeni laureaci poprzednich edycji oraz wszyscy organizatorzy i darczyńcy.

- Finaliści prezentowali wysoki poziom wiedzy dotyczący „różanej” gminy, powiatu gnieźnieńskiego, Wielkopolski i Unii Europejskiej. Są to prawdziwi „ambasadorowie” gminy Niechanowo - powiedział na zakończenie finału Tadeusz Tomaszewski.    

Prywatne nagrody finansowe w łącznej kwocie 3.400 zł przekazali finalistom i wyróżnionym uczniom:
- 500 zł – Emilia Błaszkowska – Skarbnik Gminy, Szymon Robaszkiewicz – Wójt Gminy Niechanowo, Tadeusz Tomaszewski - Radny Województwa Wielkopolskiego
- 300 zł – Elżbieta Rzepecka – Roszak Dyrektor SP Niechanowo,
- 200 zł – radni powiatu gnieźnieńskiego: Danuta Winiarska, Zbigniew Bręklewicz, Telesfor Gościniak; dyrektorzy placówek oświaty i kultury: Magdalena Smarzyńska – SP Jarząbkowo, Teresa Jastrzębska – GOK, Małgorzata Trzaskowska – biblioteka, Zdzisław Sikora – Przewodniczący Rady Gminy oraz  Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.


Fot. Marian Guziałek

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.