http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Kiszkowo: absolutorium udzielone, nowy skarbnik powołany!

Wyróżniony Kiszkowo: absolutorium udzielone, nowy skarbnik powołany!

Dzisiaj odbyła się w Kiszkowie VI sesja rady Gminy. W czasie jej trwania głosowano m.in. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo wotum zaufania, podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Kiszkowo a także odwołano Skarbnika Gminy Kiszkowo, powołano nowego Skarbnika Gminy Kiszkowo.


- Udzielenie absolutorium, to są już sprawy historyczne - podkreślił Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo. - Zostały przyjęte przez Radę Gminy. Chcę tu podkreślić, że jest to zasługa wielu osób. Przede wszystkim jest to zasługa tych wszystkich decyzji, które zostały przyjęte w roku ubiegłym. To, że możemy w spokoju pracować i działać, jest wielkim dorobkiem naszej gminy. Nigdy nie było wątpliwości. Szeroko prowadzono konsultacje. Jest to też zasługa całego mojego zespołu, urzędu, na czele z panią Skarbik. Przygotowane przez nią sprawozdania finansowe, przygotowanie budżetu, jego realizacja. Serdecznie dziękuję, za wyrażenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium. To jest moje 13 absolutorium. Projektów budżetu i sprawozdań finansowych, sporządzonych przez panią Skarbnik było 28. Myślę, że najlepszą decyzją podjętą przez mojego poprzednika, było powołanie pani Teresy Występskiej na Skarbnika Gminy Kiszkowo. Chciałbym podziękować jej w tej chwili za to ostanie złożone sprawozdanie finansowe - zaznacza.

Na dzisiejszej sesji przyjęto uchwałę, z mocy której z dniem 10 maja 2019 r. odwołana zostanie Teresa Występska ze stanowiska Skarbnika Gminy Kiszkowo.

Następnie głos zabrała pani Skarbnik Gminy Kiszkowo Teresa Występska: - Byłam skarbnikiem 28 lat. Korzystając z okazji, że jestem tu z Państwem ostatni raz, chciałam podziękować za współpracę. Przede wszystkim Radzie Gminy z Przewodniczącym na czele. Głównie chciałam podziękować Komisji Rewizyjnej i jej członkom. Tak naprawdę z nimi najwięcej pracowałam. Uważam, że współpraca układała się bardzo dobrze. Osoby pracującej w tej komisji to osoby z dużą wiedzą, dużym zaangażowaniem. Poza tym, chciałam podziękować Sołtysom. Fundusz Sołecki. Zadanie trudne nie tylko dla mnie, ale także dla Państwa. Ile to razy liczyliśmy i zmienialiśmy, nie policzyłabym do końca. Chciałam też podziękować Panu Wójtowi. Szefów miałam dużo. Byli różni, każdy był inny. Z obecnym szefem pracowałam najdłużej. Nie zawsze mieliśmy takie samo zdanie. Czasem musieliśmy ważyć, na co przeznaczyć pieniądze. W końcu dochodziliśmy do porozumienia. Przedstawialiśmy Państwu projekty uchwał, zmian w budżecie, tak by wszyscy byli zadowoleni. Chciałam też podziękować Kierownikom jednostek. Wiem, ze tych pieniędzy zawsze było za mało. Tak to już jest w budżecie. Staraliśmy się, aby wszystkie zobowiązania regulować terminowo. Na samym końcu, chciałam Państwu życzyć na następne lata, dużych budżetów, dużych dochodów bieżących i majątkowych. Po stronie wydatków dużych wydatków majątkowych, bo to rozwój gminy, zadowolenie, to coś co zostaje na lata. Chciałabym życzyć w miarę dużych dopuszczalnych wskaźników dla gminy, aby na koniec roku ta nadwyżka finansowa była w miarę, nie za duża nie za mała. Dziękuje bardzo!

- Chciałbym podkreślić tą fachowość, wiedzę, przygotowanie, ale przede wszystkim tą mrówczą pracę, ten wysiłek, który nie poszedł na marne - dodał wójt Tadeusz Bąkowski.

Dalej wójt powiedział: - Szanowni Państwo, tak to już jest, że są funkcje, które w sposób nieprzerwany muszą być sprawowane. Do takich należy właśnie funkcja Skarbnika. Jest to kluczowa funkcja, jeśli chodzi o finanse publiczne. Rekomenduję na Skarbnika Gminy Kiszkowo panią Magdalenę Wilkosz. Jest to osoba, która w naszej ocenie jest przygotowana do pełnienia tej funkcji. Pod względem merytorycznym, prawnym. Jestem przekonany, że w tej pracy z radą, komisjami, sołtysami, ta współpraca będzie na równie wysokim poziomie. Chce tez podkreślić, że z cennych rad poprzedników warto korzystać. Zapraszaj jak najczęściej panią skarbnik, bo to jest skarbnica wiedzy wszelakiej.

- Zapewne większość Państwa już mnie zna, ale chciałabym kilka słów o sobie powiedzieć. Nazywam się Magdalena Wilkosz. Od 17 lat pracuję w Urzędzie Gminy w Kiszkowie w księgowości, pod czujnym okiem pani Skarbnik. Od 8 lat jestem główną księgową. Mam nadzieję, że wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoli mi dobrze pełnić funkcję skarbnika, utrzymywać ten budżet w tak dobrej kondycji jak do tej pory. Chciałabym jej w tym miejscu podziękować za wszystkie rady, za pomoc i prosić aby jak najdłużej służyła mi dobra radą, bo wiem, że nie raz będę jej potrzebować. Panu Wójtowi dziękuję za zaufanie i zaproponowanie mi tego stanowiska – powiedziała nowa skarbnik gminy.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.