Logo
Wydrukuj tę stronę

Seniorzy przy komputerach

Wyróżniony Seniorzy przy komputerach

Europosłanka Krystyna Łybacka w latach 2016 – 2019 na terenie powiatu gnieźnieńskiego zorganizowała we współpracy z władzami samorządowymi w Gnieźnie, Trzemesznie i Wikowie oraz Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan 17 kursów komputerowych, a także warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyło 306 osób.


Ostatnie warsztaty komputerowe dla seniorów odbyły się w marcu br. na bazie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie. Tradycyjnie z uczestnikami warsztatów komputerowych – 26 marca 2019 spotkali się prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Tadeusz Tomaszewski – asystent Europosłanki i radny Rady Miasta Gniezna – prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński.

Uczestnicy zajęć komputerowych otrzymali certyfikaty i upominki oraz od gości życzenia świąteczne. Osobne podziękowanie organizatorzy kierują do dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 5 pani Anny Wójcik – Starczewskiej i Hanny Kowalskiej.

Spotkanie kończące udział w warsztatach było okazją do rozmowy o sprawach miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i województwa wielkopolskiego.

- Zajęcia z seniorami prowadził Waldemar Staszak. Warsztaty komputerowe swoją tematyką obejmowały podstawowe zagadnienia z obsługi komputera, takie jak praca w środowisku Windows czyli uruchamianie aplikacji, organizacja zapisu pracy na dysku komputera. Omówiono również wykorzystanie Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji, szczególnie w lokalnych mediach, poruszania się po mapach, słownikach, przeglądania aktualnych repertuarów kin czy teatrów. Omówiono i przećwiczono podstawowe zagadnienia związane z bankowością elektroniczną. Kursanci zapoznali się również z wykorzystaniem Internetu do komunikacji na przykładzie poczty e-mail, Facebooka. Warsztaty stanowią podstawę do dalszego rozwijania kompetencji komputerowych – mówi Tadeusz Tomaszewski.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymywał certyfikat wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno – promocyjne ufundowane przez Prezydenta Gniezna Pana Tomasza Budasza i posłankę do Parlamentu Europejskiego Panią Krystynę Łybacką.

Zakończenie zajęć warsztatowych było zawsze okazją do spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i koordynatorem tych działań asystentem europosłanki w Gnieźnie - Tadeuszem Tomaszewskim.

Informacjelokalne.pl