Logo
Wydrukuj tę stronę

W Jankowie Dolnym i Jankówku bez zmian!

Wyróżniony W Jankowie Dolnym i Jankówku bez zmian!

W świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym odbyły się wczoraj wybory sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Jankowo Dolne i Jankówko. Głosowanie odbyło się przy udziale wójta gminy Gniezno - Marii Suplickiej. Wybory bezapelacyjnie wygrał dotychczasowy sołtys Lech Tubacki nie mając konkurencji w postaci innych kandydatów.


Mieszkańcy licznie stawili się na wyborach okazując zainteresowanie sprawami lokalnymi. Podczas głosowania odbyła się również dyskusja na temat bieżących problemów Jankowa Dolnego.

Komisja wyborcza w składzie Natalia Konieczna, Andrzej Gierasiński i Wiesław Lewandowski policzyła głosy oddane na jedynego kandydata – Lecha Tubackiego. Oddano 148 głosów w tym: 133 „za”, 11 „przeciw” i 4 nieważne
Głosowanie na kandydatów do Rady Sołeckiej wyłoniło sześciu członków z Jankowa Dolnego oraz 2 członków z Jankówka: Mirosław Adamski – 87 głosów, Mirosław Frąckowiak - 84 głosy, Dawid Woźniak - 79 głosów, Piotr Laszkowski – 72 głosy, Michał Konieczny – 66 głosów, Krystyna Nawrocka – 64 głosy, Tomasz Chmielewski – 79 głosów (Jankówko) i Magdalena Janiak – 65 głosów (Jankówko).

Podczas oczekiwania na werdykt głosowania między wójtem gminy Gniezno, radnym Marianem Kaźmierczakiem a mieszkańcami odbyła się dyskusja na temat bieżących spraw wsi. Dotyczyła ona m.in. nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz budowie oświetlenia ścieżki rowerowej, planów położenia nowego chodnika oraz przedszkola w Jankowie Dolnym.

Sołtys Lech Tubacki jest zaskoczony frekwencją i dziękuje za wszystkie głosy: - Jestem pod ogromnym wrażeniem, że tyle ludzi przyszło na wybory. Praca została doceniona i jest to nasza wizytówka. Dziękuję bardzo za wszystkie oddane na mnie głosy - pracujemy dalej.

16 marca w świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym odbędzie się Dzień Sołtysa. Będzie to forma podziękowania, podsumowanie dotychczasowej pracy oraz forma integracji nie tylko dla mieszkańców, ale także dla wszystkich, którzy pojawią się na wydarzeniu.

Informacjelokalne.pl