Logo
Wydrukuj tę stronę

Rok 2018, rokiem sukcesów posła Dolaty

Wyróżniony Rok 2018, rokiem sukcesów posła Dolaty

Poseł Zbigniew Dolata z Prawa i Sprawiedliwości podsumował trzeci rok swojej pracy w parlamencie. Przedstawił najważniejsze osiągnięcia, w tym stwierdził, że miniony rok to był najlepszy czas w jego działalności na rzecz powiatu gnieźnieńskiego.


- Zacznę od działań na rzecz naszego powiatu, ponieważ tych było bardzo dużo. Można powiedzieć, że był to chyba najlepszy rok jeśli chodzi o moją aktywność w tej materii – stwierdza.

Poseł przyznał, że zabiegi o środki finansowe na rzecz Szpitala Pomnik Chrztu Polski były najbardziej intensywne. Na szpital we współpracy z posłem Witoldem Czarneckim oraz innymi posłami z okręgu udało się pozyskać 3 miliony złotych z rezerwy budżetowej rządu. - Były one rzeczywiście intensywne, ponieważ chętnych posłów, którzy również przedstawiali Panu Premierowi istotne potrzebny w swoich regionach było wielu. Dzięki wsparciu pana posła Czarneckiego udało się ostatecznie pozyskać jeszcze przed wyborami 3 miliony złotych czyli łącznie w ubiegłym roku dla gnieźnieńskiego szpitala kwota 5 700 000 złotych. Jest to kwota wystarczająca żeby dokończyć pierwszy i najważniejszy etap – rozbudowę – podkreśla.

Drogi
Kolejne udane działania posła na rzecz powiatu to wsparcie wniosków o dofinansowanie przebudowy trzech dróg (pieniądze pochodziły z rządowego programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej): droga powiatowa Biskupice – Bojanice - Mączniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 1,32 mln zł, droga powiatowa Kierzkowo – Wydartowo (gmina Trzemeszno) otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,42 mln zł, droga gminna do miejscowości Woźniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 439 tys. zł.

Hale sportowe
Inna ważną kwestią okazały się hale sportowe. Dzięki pomocy posła, pozyskane zostały fundusze na budowę hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie (4,5 mln zł) oraz na budowę hali sportowej w Zdziechowie (2,3 mln zł). Stało się to dzięki wnioskom gminy Czerniejewo oraz Gniezno do Ministra Sportu i Turystyki. Dofinansowanie pochodzi z programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

- Bardzo ważne, szczególnie dla gminy Czerniejewo, było pozyskanie środków na budowę tamtejszej hali sportowej. Myślę, że to było niezwykle istotne, ponieważ ta gmina nie miała hali widowiskowo-sportowej. Teraz taki obiekt powstanie, będzie służył mieszkańcom gminy bardzo dobrze i oczywiście społeczności szkolnej. To jest obiekt, który będzie spełniał również funkcję hali sportowej szkolnej – zaznacza Z. Dolata.

Za niewątpliwy sukces poseł Dolata uznaje dofinansowanie remontu wieży kościoła w Lednogórze. Rozpatrzony pozytywnie wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwił dofinansowanie rzędu 200 tys. Zł w ramach programu ochrony zabytków. - Wieża była w bardzo złym stanie, z muru pruskiego więc konstrukcyjnie remont był bardzo skomplikowany. Wieża wysoka więc środków potrzeba było w bardzo dużej ilości. Okazało się, że z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać 200 tys. zł. Ta kwota plus wsparcie wójta gminy Łubowo i oczywiście środki własne parafii, pozwoliły na zakończenie tej inwestycji. Kościół jest teraz perełką, pięknie wkomponowuje się w krajobraz Lednickiego Parku Narodowego – uważa polityk PiS.

Podsumowując główne działania na rzecz powiatu gnieźnieńskiego poseł stwierdza: - Oczywiście wspierałem również różnego rodzaju wnioski gmin ościennych. Te działania łącznie pozwoliły na pozyskanie środków finansowych w wysokości 16.900. 000 zł więc myślę, że mówiąc nieco żartobliwie kierowanie przeze mnie mandatu opłaca się mieszkańcom naszego powiatu. Myślę, że to są środki naprawdę znaczące i wpływające na rozwój infrastruktury w różnych obszarach w powiecie.

Aktywne biuro
Do pozostałych sukcesów ubiegłorocznej kadencji zaliczyć można m.in. funkcjonowanie biura poselskiego, które działając bardzo aktywnie przyjęło kilkuset interesantów w ciągu roku pomagając w sprawach o zróżnicowanym pokroju - często z pozytywnym zakończeniem. - Biuro poselskie działa w godzinach 9.00 – 15.00 a nawet do 16.00. W środy jest otwarte od godziny 11.00 do godziny 18.00. Pełnię dyżury szczególnie w poniedziałki ale po umówieniu również inne dni tygodnia jeśli nie ma sesji sejmu. Te dyżury przynoszą cały szereg różnego rodzaju tematów, działań interwencyjnych. Mieszkańcy proszą mnie o różnego rodzaju interwencje. Właściwie jest to przekrój tematów od kwestii oświatowych, rolnych, gospodarki mieszkaniowej czy interwencji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Pełnię dyżury nie tylko w Gnieźnie ale także we Wrześni i Śremie  - informuje Z. Dolata.

Praca w Sejmie
Poseł Zbigniew Dolata pracuje w komisjach sejmowych. Będąc przewodniczącym 4 podkomisji, aktualnie pełni tę funkcję w trzech podkomisjach: Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania; Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach oraz Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach rolników. Pozostając przy tej kwestii jest również przewodniczącym dwóch zespołów parlamentarnych: Parlamentarnego Zespołu Lotnictwa oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona. 
                                                                                                                 
- Pomoc w organizacji Narodowych Dni Badmintona w Zakopanem oraz wsparcie organizacji Mistrzostw Polski Elity w Badmintonie mają znaczenie szczególne. Te drugie czyli zawody rangi mistrzowskiej, za kilka dni odbędą się w Gnieźnie w hali przy ul. Sportowej – dodaje.

Podsumowując wszystkie wymienione sukcesy dzięki staraniom posła Zbigniewa Dolaty powiat gnieźnieński pozyskał 5,7 mln zł na Szpital, 4,2 mln zł na drogi oraz 6,8 mln na hale sportowe co w łącznej liczbie daje wynik 16,9 mln zł.
Informacjelokalne.pl